Umeå

Norrlands största tätort med sina dryga 85 000 invånare ligger vackert vid Umeälvens mynning ut i bottenviken. Umeå är en central knutpunkt för norra Sverige och benämns ibland som Norrlands huvudstad. Det är Norrlands största kommun sett till antalet med 124 000 invånare, och trettonde största kommunen i Sverige sett till befolkningsmängd. Kommunens vision och ambition är att nå 200 000 invånare till 2050.

Flera områden är under omvandling och planering för att möta behoven av boenden. En central del i stadens omvandling är Ringleden, vilket gör att tidigare central sträckning av de båda motor trafiklederna E4 och E12, nu kan omvandlas till centrala bostadsområden med nyproduktioner. Andra större nybyggnadsområden för boenden är Lilljansberget, och Skravelsjö som är ett utvecklingsområde för att ge plats till drygt 2000 nya invånare.

Flera goda kommunikationsmöjligheter finns till och från Umeå. De båda europavägarna E4 och E12 har sin sträckning genom kommunen, likaså järnvägen Botniabana. Umeå flygplats ligger strax utanför tätorten och har dagliga turer till och från Stockholm, både Arlanda och Bromma, över 1 000 000 passagerare reser årligen via flygplatsen, de flesta inrikes, men några även utrikes. Det finns också en färjelinje till Finland och staden Vasa.

Sedan Umeå fick sitt Universitet på 60-talet har staden dubblat sin befolkning. Bara Universitetet har 31 000 studenter. Invånarna i staden är yngre än genomsnittet då attraktionskraften som staden har på unga i hela Norrland är stor. Kanske är det närheten till skog, fjäll, hav och älv som drar, det ger unika möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Universitetet har lagt en grund för unga innovatörer, och näringslivet i staden domineras av framtidsbranscher som bioteknik, biomedicin, informationsteknologi, miljö och teknik.

2015 färdigställdes ca 1200 nyproducerade och ombyggda boenden. Motsvarande siffra 2016 var ca 1300 nybyggda boenden. Kommunen planerar för ett ökat bostadsbyggande från 2017 med ett mål om 2000 nybyggda bostäder årligen. Takten är en bedömning för att behålla en väl fungerande bostadsmarknad. Nybyggen.se listar och hjälper dig få en bra överblick kring aktuella nyproduktioner i Umeå.

Mest populära städerna