Västerås

Västerås tätort med sina 120 000 invånare ligger ca 10 mil nordväst om Stockholm på behagligt pendlingsavstånd till huvudstaden. Vid Mälarens strand växte Västerås fram och var redan på 1100-talet Sveriges näst största stad. Största privata arbetsgivaren är ABB som grundades runt 1900. Västerås har en befolkningstillväxt på nästan 4 procent årligen. Kommunen bygger och planerar för ytterligare tillväxt. Inom 30 år tror kommunen att man passerar 200 000 invånare.

Västerås har mycket goda kommunikationer, framförallt till och från Stockholm. Via tågbanan kan du pendla de 10 milen in till Stockholm på under 60 minuter, under rusningstiderna går ett tåg i halvtimmen. Europaväg E18 går genom staden, och Västerås flygplats erbjuder både inrikes och utrikestrafik.

Projektsamarbetet “fyra mälarstäder” mellan Enköping, Västerås, Eskilstuna och Strängnäs har visionen att vara en stark tillväxtregion utan gränser mellan kommunerna. Målet är en storstadsregion med gemensam planering av bostäder och infrastruktur.

Flera tusen pendlar varje dag till och från arbetet i Stockholm, Västerås bygger nytt resecentrum för att möta behoven och förenkla resandet. Detaljplanen runt resecentrum innefattar en helt ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser, planen skall vara klar 2018. Resecentrum är en del av projektet Mälarporten. Mälarporten är en stor satsning för att skapa en stad i staden i området runt resecentrum med nybyggda bostäder och tillhörande service och infrastruktur.

Ytterligare en helt ny stadsdel planeras, Södra Källtorp. Fokus ligger på nya bostäder med förskola och äldrevård. Stadsdelen ligger centralt, 670 nya bostäder planeras. Detaljplan beräknas till slutet av 2017 med byggstart 2018.

Mest populära städerna