Wästbygg

Wästbygg, grundat 1981 finns representerade med kontor i sex städer. Förutom de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, även i Jönköping, Borås och Varberg. Wästbygg är ett av de större bostadsutvecklarna i Sverige, som förutom bostäder utvecklar kommersiella fastigheter och anläggningar inom logistik. Bostäderna är flerbostadshus, och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. Nybyggen.se fokuserar och presenterar Wästbyggs projekt med egen projektutveckling där Wästbygg ansvarar för allt från markförvärvet till överlämnandet av bostaden till köparen.

Intresseanmälan

En intresseanmälan på objekt från Wästbygg innebär att du blir kontaktad kring ditt intresse senare i processen. Du kan specificera ditt intresse till storlek på bostaden.

Hållbarhet

Wästbygg fokuserar sitt hållbarhetsarbete kring både ekonomisk och social hållbarhet. Med beprövade byggnadstekniker byggs nyproduktioner för en lång framtid, och man arbetar med miljömärkningen Svanen på bostäder. Vidare satsar man på att underlätta för de boende i Wästbyggs producerade bostäder att göra hållbara val i vardagen. Genom att skapa områden där det finns plats och möjlighet för möten och umgänge finns förutsättningar för ökad trygghet och gemenskap. Konceptet Boaktiva som anspelar på “proaktiva”, tar steget vidare från miljömärkta bostäder till att också de boende kan göra hållbara val i vardagen. Det är mer än den fysiska byggnaden med hållbara materialval och energieffektivisering, det är fokus på de boende och de val dessa gör när de lever och verkar i byggnaden. Kort och gott underlätta för en hållbar livsstil, både ekonomiskt och socialt.

Ett konkret exempel är Boaktiva-appen som underlättar kommunikation mellan de boende. Exempelvis kan appen användas för att skapa gemensamma aktiviteter på gården, byta saker med varandra eller planera samåkning till arbetet. Även den ekonomiska hållbarheten är fokusområde. Genom att bygga energieffektivt och med hög kvalitet ökas fastighetens livsläng vilket ökar lönsamheten och möjligheten att utveckla ytterligare. På så sätt ökas också fastighetens värde för de boende i bostadsrätten eller radhuset.