Derome mark och bostad

Derome mark och bostad är en del av Deromegruppen. Deromegruppen är en av Sveriges största träindustrier och är familjeägt. Framförallt är kärnan i Derome mark och bostad trähustillverkning där trä alltid är förstahandsvalet av material.

Derome bygger på plats eller i fabrik, både stort och smått. Från familjevillan till flerfamiljshus i helt nya stadsdelar. Framförallt är Derome verksamt på tillväxtorter i Sverige, framförallt i storstadsregionerna. Utveckling sker från grunden med förädling av mark till helt nya områden och hem. Produktionstakten ligger på ca 400 nyproduktioner per år. Genom att trä är förstahandsvalet blir byggandet klimatsmart och minimerar miljöpåverkan. Derome har kompetensen att bygga upp till sex våningar med trästomme, vilket ger kostnadseffektivitet, flexibilitet och hållbarhet för framtiden jämfört med exempelvis betong. Regeringskansliet har gett Derome utmärkelsen “Utmärkt modernt träbyggande”

Intresseanmälan

Hittar du ett område som är intressant kan du göra intresseanmälan på bostaden genom att ange dina uppgifter. Du blir då registrerad automatiskt på en intresseanmälningslista.

VIP-koncept

Som vip kund får du inbjudan innan säljstart till visning, samt löpande information kring byggnationen. Det är gratis och inte bindande.

Trygghetskoncept

Derome har ett bra trygghetskoncept som vi kort sammanfattar nedan

– Garantitid 2 år på entreprenaden, samt 10 år ansvarstid. Inom två år görs en garantibesiktning och de fel som uppdagas åtgärdas kostnadsfritt

– Derome förvärvar genom sin insatsgaranti de lägenheter som inte upplåts som bostadsrätt. Det skyddar föreningen mot uteblivna intäkter.

– Under byggtiden är din lägenhet fullvärdesförsäkrad. Sedan måste du själv skaffa en hemförsäkring som gäller från tillträdesdagen.

Hållbarhet

Det är framförallt genom arbetet med materialet trä som Derome vill bidra till så låg miljöpåverkan som möjligt. Trä gör produktionen hållbar och ger också energieffektiva hus.

Som alla vet är skogen en viktig del av kretsloppet, skogen förbrukar koldioxid och tillverkar syre. Den processen avtar när träden blir äldre. När avverkning sker för bland annat hustillverkning ges plats för nya träd, och Derome återplanterar 4 nya träd för varje avverkat.

På så sätt förnyas kretsloppet för framtida generationer.

Trä har lite av en särställning i Sverige tack vare vår historia med skogsindustri. Skogen är förnybar, och Sverige har ett mycket avancerat skogsbruk som tillvaratar skogen på ett effektivt sätt. Till exempel tar Derome tillvara på hela stocken och även det som inte blir plankor och brädor görs till biomassa och värme.