Fastighetsmäklare om nyproduktion – Viktor Ekman på Fastighetsbyrån

Går du i nyproduktionstankar och vill ha en greppbar överblick i ämnet? Vi på Nybyggen.se har intervjuat Viktor Ekman, mäklare på Fastighetsbyrån i Sollentuna för att ta reda på hans syn gällande nyproduktioner och hur marknaden, enligt honom, kommer se ut framöver. Han hjälper oss att svara på en rad viktiga frågor inom ämnet nyproduktion.

De första vi frågade Viktor var vilka fördelar han anser att det finns med att köpa en nyproduktion?

Viktor menar att fördelarna med att köpa en nyproduktion framförallt är att allt i bostaden är nytt och fräscht och att du som köpare inte behöver renovera något.

“Med en nyproduktion flyttar köpare in i en helt ny bostad vilket innebär att köparen är bostadens första ägare. Det är många köpare som uppskattar den fördelen”

Han berättade även att nyproduktioner oftast är välplanerade och innefattar stora rymliga badrum med tillgång till tvättmaskin och andra bra förnödenheter.

Vilka nackdelar anser du att det finns med att köpa en nyproduktion?

Viktor beskriver att nackdelarna framförallt är att det idag kan vara dyrt att köpa en nyproduktion. Han berättar också att flera av marknadens föreningar har mycket lån och att man som köpare ska vara uppmärksam angående det. När föreningarna har för höga lån kan det påverka bostädernas avgift och framtida projekt. Det kan bli en dyrare affär än man som köpare förväntat sig.

Hur har prisläget på nyproduktioner kontra ”vanliga” lägenheter förändrats under tid?

Prisläget har gått upp i och med den allmänna marknadsutvecklingen de senaste åren, säger Viktor. För ett par år sedan var det väldigt lukrativt att köpa nyproduktion då värdet på en ny lägenhet gentemot en ”vanlig” var lägre och bara några månader senare hade värdet ökat på nyproduktioner. Idag är läget annorlunda då byggherrarna, i de allra flesta byggen, har ökat priset på nyproduktionerna för att matcha marknad med efterfråga.

Vad är dina bästa tips när det kommer till valet av att köpa en nyproduktion?

Det viktigaste och bästa tipset är att kolla på föreningens ekonomi och belåningsgraden så den inte är för hög, menar Viktor. Det är också viktigt att vara medveten och uppmärksam på hur avgifterna kommer förändras över tid. Många nyproduktioner har relativt låg avgift de första åren för att locka köpare, men efter några år har jag sett att det finns tendenser att föreningar höjer avgifterna. På grund av det är det väldigt viktigt att se över föreningens ekonomi när man ska köpa en nyproduktion, så inga oväntade kostnader kommer inom något år.

Vad tror ni om bostadsmarknaden? Hur kommer den att utvecklas framöver?

Viktor tror på en stabil bostadsmarknad framöver i och med att marknaden har “satt sig” och snarare gått ner dem senaste två åren. Köpare och säljare har idag en medvetenhet angående de nya amorteringsreglerna samt räntekvoten och är därmed mer insatta och medvetna om vad som gäller vid köp av ny bostad. Dessutom kommer inte räntan, enligt riksbanken, höjas på ett tag framöver vilket borde gynna marknaden. Vi får hoppas på att reavinstskatten också kommer minska så det kan bli mer rörelse på marknaden, säger Viktor.

Vad skiljer sig mest med att köpa nyproduktion i storstäder gentemot landsbygd?

Viktor beskriver att mycket handlar om hur stort utbudet är där nyproduktionen byggs. Byggs det mycket nyproduktion i ett område så blir konkurrensen större och priserna mer pressade och tvärtom.

“Jag tror att den största skillnaden är att nyproduktioner på landsbygden inte har lika stor efterfrågan som en storstad och kan därför bli mer svårsåld i ett senare skede. Men det beror helt på geografiskt område för nyproduktionen samt hur utbud och efterfråga ser ut”

Om läget och området förändras så kan det självklart påverka priserna uppåt eller nedåt, det beror helt på om det blir till det positiva eller negativa.

Vad är den största anledningen till att folk inte köper nyproduktioner enligt dig?

Det finns nog flera olika anledningar till att folk inte vill köpa nyproduktion idag. Viktor tror exempelvis att priserna idag är höga och att det kan vara en av anledningarna. Även att det dröjer länge innan man kan flytta in samt att vissa helt enkelt inte gillar nyproduktion lika mycket. En annan orsak kan även vara att nyproduktioner har hög belåning och därmed känner vissa att det är en risk att köpa nyproduktion om räntan skulle gå upp.

Vad är det största misstaget folk gör när de ska köpa nyproduktion?

Jag tror att det största misstaget folk i allmänhet gör när de ska köpa en nyproduktion idag är att de inte är tillräckligt pålästa om föreningen och dess ekonomi.

Vilka frågor är de vanligaste som folk ställer vid köp av nyproduktion?

  • Hur ser belåningen ut i föreningen?
  • När är tillträde möjligt?
  • Hur ser ekonomin ut i föreningen?
  • Vilka har byggt husen?