JM

JM Bostad är en ledande bostadsbyggare i norden, med tydligt fokus på storstadsregionerna och de orter som har Universitet. JM´s erfarenhet med över 70 års byggande av bostäder ger JM stor kompetens inom det som krävs i projektutveckling av boenden som förvärv av fastigheter och mark, planering, produktion och försäljning.  Framförallt bygger JM Bostad flerbostadshus, men också en del småhus. Oftast är det stora komplicerade projekt som omfattar hela stadsdelar där JM är ledande. Bra exempel för den intresserade är Norra Älvstranden i Göteborg där en helt ny stadsdel i centrala Göteborg växer fram. Samhällsengagemang är viktigt på JM, dels genom att producera bostäder med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt, dels genom att bygga på platser och på ett sätt som ger de boende möjligheter till ett rikt socialt och aktivt liv. JM utvecklar bostäder på tillväxtorter där behovet av nyproduktioner är störst, som till exempel i orter med universitet. Här finns också ett gott samarbete med Universiteten för att genom praktik jobb på JM också få lust och förutsättningar att utbilda sig vidare till ingenjör. Initiativet kallas Tekniklyftet och ger ca 100 ungdomar möjligheten till praktikplatser.

Vidare lägger JM stor vikt vid sin påverkanskraft i leverantörsledet, eftersom det är stora mängder material och byggvaror som används i byggandet har man också möjlighet att påverka. Kravställningen gäller arbetsrätt, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter för att nämna några. JM arbetar också med att locka fler kvinnor generellt till branschen, för att få en jämnare könsfördelning i alla led inom organisationen.

Intresseanmälan

Genom att lämna intresseanmälan till JM blir du kontaktad av den mäklare som ansvarar för försäljningen av respektive bostad.

VIP-koncept

För 200 kr per år får du förhandsinformation och erbjudande innan allmän säljstart.

Trygghetskoncept

Här finner kortfattad beskrivning av JM Bostads trygghetskoncept

– Ekonomiskt beslutsunderlag inför köp

– Garantitid 5 år på byggnadsarbeten, undantag för småhus och ägarlägenheter. Undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt, där är garantitiden 2 år.

– JM förvärvar lägenheter som inte upplåtists som bostadsrätt på avräknings dagen så att inte föreningen av uteblivna intäkter.

– Skydd mot dubbel boendekostnad – Om du inte fått sålt din bostad vid tillträdet

– Tillträdesskydd – Skjut upp tillträdet med max 3 månader om du har svårt att flytta in

– Trygg Förening – Granskning av Brf ekonomi

Hållbarhet

Samhällsbyggandet skall vara hållbart och de fastigheter som byggs idag skall stå i över 100 år. JM satsar på hållbarhet ur etiskt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Hållbarhet handlar om ansvarstagande i alla delar av processen, i allt från materialval för en sund inomhusmiljö till energieffektiva fastigheter. JM är också först ut i norden med att miljömärka alla sina egenproducerade bostäder med Svanen. Det gäller all projektering som påbörjas under 2018. Även om tidigare redan samma projekt håller den höga standard som krävs för Svanenmärkning går det inte att retroaktivt få märkningen på objekt.