Sundsvall

Sundsvall växer och det korta målet är att till 2021 nå 100 000 invånare i kommunen. Det medför ökat tryck bo bostäder, som medför behov av infrastruktur och service. Även behovet av effektiva kommunikationer blir större och det planeras för nytt resecentrum, och omläggning av gamla E4. Flera områden är aktuella för helt nya stadsdelar med helt nyproducerade boenden i olika upplåtelseformer.

Det planeras för en ny stadsdel på Södra kajen, här bereds plats för bostäder i attraktivt läge vi vattnet. Först måste den gamla kajkanten rustas upp innan vidare projektering av bostäder kan gå vidare. Kajarbetet inleds under 2018. Det kommer vara nära till resecentrum och lätt att komma på gamla E4.

Inre hamnen kommer få omkring 100 nya bostäder fördelat på 5 kvarter. Byggandet har inletts med bostadsrätter.

Norra kajen har kommit längre och här byggs en modern stadsdel med närhet till havet. Nyproduktionerna kommer ligga i söderläge alldeles vid kajkanten. Totalt planeras för 17 nya kvarter.

Alliero/Norrmalm som ligger inåt lander från havet, är också föremål för planering. Här skall bebyggelsen genom förtätning skapa utrymme för ytterligare 4-500 nyproduktioner. Bland annat genom flera nya kvarter utefter universitetsallén.

Norra stenstan skall också göras om och det pågår stadsplanering, nytt planprogram arbetas fram.

Mest populära städerna