Riksbyggen

Riksbyggen är en kooperativ organisation som därmed ägs av sina medlemmar. Styret är demokratiskt genom sina medlemmar och all vinst går tillbaka till medlemmarna.

Intresseanmälan

Intresseanmälan till Riksbyggens projekt gör att du får information om ett visst projekts framskridande.

VIP-koncept

Riksbyggen Förtur kostar 200 kr per år och det ger dig förtur att både se och välja bostad innan de finns tillgängliga för övriga. Ju längre du är med desto fler poäng samlar du och det är det som ger dig köplats.

Trygghetskoncept

Riksbyggens trygghetskoncept kallas trygghetsfilosofin, och beskrivs i det väsentligaste nedan.

– Skydd mot dubbel boendekostnad. Om du vid tillträdet inte fått sålt din gamla bostad och tvingas betala för den också, då kan du i upp till 12 månader få så mycket som 10 000 kr per månad i ersättning för att täcka de dubbla boendekostnaderna.

– Du kanske vill skjuta upp tillträdet av olika anledningar? Då kan du utan problem göra det, så mycket som 3 månader kan du senarelägga tillträdet och få tid att planera och kanske sälja din gamla bostad.

– Du har vid köp av nyproducerat från Riksbyggen även rätt att häva köpet ända fram till tillträdesdagen om du skulle ha oturen att drabbas av kritisk sjukdom. Detta utan tillkommande kostnad.

Hållbarhet

Konkret har Riksbyggen en målsättning om att alla nyproduktioner sedan 2012 skall miljöcertifieras som Miljöbyggnad med certifieringsgraden silver. Dessutom är Riksbyggen ISO certifierade enligt ISO standard ISO14001. Vidare försöker Riksbyggen inspirera och hjälpa sina föreningar med att sänka energianvändning, miljövänliga åtgärder inom till exempel avfallshantering, och initiativ till bilpooler. Dessutom erbjuds alla boende i Riksbyggen att gå Miljöskolan. Där får man konkreta tips att ta tillvara på miljön och sin ekonomi med vardagliga åtgärder. Vi vill också nämna att Riksbyggen fasar ut sin bilpark driven av fossila bränslen till el och gasdrivet innan 2030.