Myresjöhus

Myresjöhus är en del av det stora OBOS Sverige AB. Myresjöhus erbjuder både totalentreprenad av skräddarsydda hus, och ett flertal färdiga modeller av hus. Vill du bygga unikt får du hjälp av arkitekt som utifrån förutsättningar och önskemål utformar ett unikt hus.

I många fall rekommenderar Myresjöhus sitt så kallade All-inclusive paket där allt ingår i en totalentreprenad vilket är bekvämt för dig som kund. Då sköter Myresjöhus allt, från första spadtaget med markarbetet till överlämning av husnyckel. Du kan såklart välja att vara mer delaktig och ta ett större ansvar med en delad entreprenad.

Som med de flesta hustillverkare finns inspiration och en bra start för dig som planerar att bygga hus i huskatalogen. Börja där för att skaffa dig en uppfattning kring utbud och valmöjligheter.

Intresseanmälan

Hanteras av den fastighetsmäklare som handhar försäljningen. Samt valbar prenumeration på nyhetsmail.

Hållbarhet

Myresjöhus och koncernen OBOS som varumärket ingår i, arbetar med miljömässig hållbarhet såväl som social hållbarhet. Att utveckla bostäder innebär att långsiktighet blir centralt, både för dem som skall bo i bostaden och för samhället. Dessutom bygger och projekterar Myresjöhus med säkerheten först i alla lägen. Framförallt är det värt att nämna att Myresjöhus producerar bostäder i trä. Trä har en låg koldioxidpåverkan på miljön, eftersom träd binder och omvandlar koldioxid. Det är dessutom förnybart och det svenska skogsbruket är väl utvecklat. För att hålla ned miljöpåverkan behöver man fokusera på energieffektivitet i det färdiga huset. Därför blir det allt vanligare att hus levereras med solceller i väggar och tak.