Halmstad

Sveriges 19:e största kommun, med snart 100 000 invånare. Själva tätorten har drygt 66 000 invånare. Flygplats, hamn, europavägarna och tåget gör att kommunen har mycket goda kommunikationer. Fint läge på västkusten med pärlan Tylösand som drar till sig sommargäster. En vacker dag kan det vara 40 000 besökare till Halmstad. Kommunen ligger mitt emellan Göteborg och Malmö.

Byggandet i Halmstad har hållit hög takt sista åren, omkring 3-400 nyproduktioner i Halmstad årligen. Där finns både stora projekt med flera hundra nyproduktioner till mindre projekt med några små flerbostadshus. Nybyggen.se hjälper dig att få en bra översikt kring aktuella nyproduktioner i Halmstad.

Mycket av planeringsarbetet i kommunen utgår från Framtidsplan 2030. Komplementet i planering för framtiden är handlingsprogram för bostadsförsörjning  fram till 2030. Det totala antalet nybyggda bostäder fram till 2030 i programmet är ca 9000 staden. Det årliga behovet av nya bostäder som tidigare legat kring 400 är uppsatt till 700 nybyggen årligen. Det finns dessutom uppdämda behov som gör att produktionen av nya bostäder behöver hamna runt 750 st årligen. För dett kommer alla ytor i översiktsplanen att behöva tas i anspråk. Kommunikationsmöjligheterna förbättras i och med byggandet av nya resecentrum. Från att tidigare haft regiontrafik, lokaltrafik och tågen på olika ställen samlas dessa ihop för att effektivisera byten och resandet. Det kommer också att frigöra ytor på de gamla platserna för nya bostäder.

Flera olika förslag till stadsutveckling gällande bostäder finns. Nedan följer några av dem som står inför genomförande.

Flygaregatan i centrum är ett av de större plan förslagen, där 400 nybyggda bostäder planeras tillsammans med exempelvis förskola. I centrum ligger även Lillatorg som skall omvandlas till bland annat bostäder.

I centrala Halmstad ett stenkast från vattnet planeras också för bostäder med tillhörande service. Initialt räknar man med 400 nyproducerade bostäder, beroende på storlekar.

Skedala villaområde utanför staden får flerbostadshus, preliminärt fem stycken med max 3 våningar. Totalt cirka 30 bostäder.

Mest populära städerna