Jönköping

Jönköping är Sveriges nionde största tätort räknat på befolkningsmängd. Nästa 100 000 invånare befolkar tätorten som ligger vackert belägen vid Vätterns södra strand. En av de största privata arbetsgivarna är anrika Husqvarna. Högskolan i Jönköping har flera erkänt bra program, som har ca 11 000 studenter inskrivna. Kommunen är största arbetsgivaren med 11 000 anställda.

Jönköpings kommun har en prognos för befolkningstillväxten, enligt stadens antagande kommer 150 000 invånare att befolka kommunen till år 2030. Befolkningen ökar för närvarande med ca 1000 invånare per år. För att möta behoven har översiktsplaneringen mål att skapa 15 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetstillfällen. Digital översiktsplan 2016 vann laga kraft 2017.

Nybyggnationen har skjutit fart och det byggs både flerbostadshus och småhus. Jönköping har i förarbetet till sin vision “Jönköping 2030” funnit att man har lågt antal bostäder per 1000 invånare, och att det är hög andel äganderätter. Nybyggen.nu hjäler dig att sammanställa och utforska aktuella nybyggnadsprojekt i kommunen.

Jönköping binds samman med både Göteborg och Stockholm via dagliga turer med tågtrafiken. Trafikverket planerar för den 44 mil långa götalandsbanan som går mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping. Planerna innefattar byggandet av ett nytt resecentrum som knutpunkt. Förutom Europaväg 4 har Jönköping transportförbindelser via Jönköpings flygplats. Dagliga turer till Stockholm Arlanda och en del chartertrafik till utlandet.

Mest populära städerna