Lund

Lund är välkänt för sitt Universitet och är en fantastisk studentstad. Lunds Universitet har 42 000 studenter och för det krävs över 7000 anställda inom Universitetets verksamhet. Skämtsamt brukar man säga att Lunds befolkning halveras på sommarlovet.

Sett till befolkningsmängd är Lund Sveriges tolfte största tätort. Tätorten har 89 000 invånare medan kommunen har 120 000. De sista två åren har befolkningen ökat med drygt 1700 personer. Man brukar räkna Lund som en del av storstadsregionen runt Öresund som är under stark utveckling. Avståndet till Malmö är endast 2 mil via Sveriges äldsta motorväg E22. Lund är också en viktig knutpunkt för järnvägen, och du kan från Lund åka utan byten till Sveriges tre största städer. Lund C är en av Sveriges mest trafikerade resecentrum sett till antalet. Nuvarande utformning har inte kapacitet till ökat resande varför Lund C är föremål för utbyggnad i Lunds stadsplanering. Byggnationen skall start under 2018 och vara klart till 2023.

Ett annat stort kommunikations initiativ är spårvägen som påbörjades under 2017. Spårvägen skall förenkla och göra stadens transporter hållbara och effektiva, bygget beräknas vara klart till 2020. Spårvägen är en del av stadsutvecklingen i nordöstra Lund, där en helt ny stadsdel, Brunnshög, planeras. I området skall med tiden bostäder och arbetsplatser för 40 000 personer produceras.

Mest populära städerna