Linköping

Bo i Linköping, svenska flygindustrins vagga. Än idag är största privata arbetsgivaren flygindustrikoncernen SAAB. Linköping är Sveriges åttonde största tätort sett till befolkningsmängd och ligger mitt på östgötaslätten. Tätorten med omnejd drar till sig människor från hela Sverige för studier på Linköpings Universitet eller arbete inom regionens näringsliv. Det byggs och planeras för stora bostadsområden runt om i Linköping.

Linköping växer och befolkningsmängden i tätorten har ökat med ca 30 000 invånare sedan år 2000. Staden förväntar sig en fortsatt tillväxt och flera områden planeras för utveckling. Kommunikationerna är goda med både flygplats och södra stambanan till Stockholm och söderut. Den nya kommunikationslänken Ostlänken är ett enormt infrastrukturprojekt för att möta kraven med ökande pendling och invånare. Ostlänken är en dubbelspårig höghastighetsbana på 15 mil mellan Linköping och Stockholm. Biltrafik och transporter går också utmed E4:an mot Stockholm norrut, och söderut mot Malmö.

Helt nya stadsdelar är under anläggning med stora nyproduktioner av bostäder, som C Linköping, Stångebro och Djurgården. Flera större nybyggnadsprojekt är under utveckling i olika faser, några är Ebbepark, Eddan, Vallastaden, Övre Vasastaden, Djurgårdsgatan och Konsuln.

C Linköping blir en knutpunkt när Ostlänken står färdig med en ny centralstation. Då kommer restiden till Stockholm kortas till en timma åt båda håll, vilket medför stora möjligheter för pendlare och arbetsgivare. Djurgården planeras bli en helt ny stadsdel med eget centrum. Detaljplanen väntas antas under 2019 för de över 2000 nya bostäder som planeras. Övre Vasastaden är under byggnation i innerstaden, etapp två avslutas under 2017 och etapp tre under 2018. Totalt uppförs 2300 nyproducerade lägenheter under de närmsta 20 åren. 4000 nya invånare skall få rum, och förskolor och arbetsplatser bereds. Kvarteret Konsuln kommer bestå av 200 nybyggda bostadsrätter som uppförs under tre etapper med inflyttning under 2019 och 2020.

Mest populära städerna