SERNEKE

Serneke är ett expansivt byggföretag verksamma inom nybyggnation av bostäder, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och de är nu ett av Sveriges snabbast växande företag. Enligt Serneke är engagerade medarbetare en viktig anledning till framgångarna samt Sernekes vision att utmana ledarna inom branschen.

Serneke strävar hela tiden efter att vara nytänkande genom fokusera på att skapa attraktiva nyproducerade bostäder och att våga tänka annorlunda och utmana normer. De vill erbjuda samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men göra det med större engagemang och genom ett modernare synsätt.

Det senaste året har omkring 160 personer anställts och Serneke har nu över 1000 anställda. Företagets nuvarande strategi är att fortsätta växa i de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare ser Serneke möjligheter till en fortsatt expansion i övriga Sverige och då främst i de större städerna runt om i Sverige.

Genom att tänka nytt driver Serneke utvecklingen i branschen framåt och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande av bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg samt kontor i ett antal ytterligare städer i Sverige.

Ett av de största och mest prestigefyllda nybyggnadsprojekt som Serneke ansvarar för är Karlatornet i Göteborg. Karlatornet är en del av den nya stadsdelen Karlastaden som är under uppbyggnad och framöver totalt kommer bestå av åtta kvarter. I dessa kvarter kommer det finnas nyproducerade bostäder, kontor, handel liksom service. Avsikten med bygget av den nya stadsdelen är att skapa ett väl integrerat område som är hållbart och som lever hela dygnet.

Intresseanmälan

Genom att lämna intresseanmälan till Serneke får du uppdateringar kring de projekt du är intresserad av samt allmän infor kring Sernekes verksamhet.

Trygghetskoncept

Här nämner vi kortfattat några pukter kring Sernekes trygghetskoncept.

– Ekonomiskt beslutsunderlag inför köp

– Granskning av Brf ekonomi

– Garantitid 5 år, sedan gäller byggfelsförsäkring ytterligare 5 år.

– Förvärvar osålda lägenheter i Brf

Hållbarhet

Sernekes tänk kring hållbarhet är ansvarstagande och att driva samhällsbyggandet med så låg belastning på vår miljö som möjligt. Genom att ifrågasätta traditionella material och metoder inom byggandet bidrar Serneke till förbättrad hållbarhet, ekonomi och boendemiljö. Serneke är övertygade om att samhällsengagemang och långsiktig tillväxt med lönsamhet går hand i hand, därför låter man samhällsfrågor ta stor plats i projekten.