Småa

Redan 1927 startades verksamheten som idag bedrivs under namnet SMÅA. Från början var namnet småstugebyrån och de första bostäderna byggdes av så kallade självbyggare. SMÅA´s bostadsutveckling sker främst i Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. SMÅA har kunskap och tradition inom projektering av mark, försäljning, produktion och självbyggande. SMÅA skiljer sig framförallt genom att man aktivt vill bidra och göra det möjligt för var och en att själv medverka vid byggnation av ny bostad. Självbyggandet kommer ut idén att man kan slippa den dyra insatsen i nyproduktion genom att byta den mot eget arbete, något som var gångbart redan 1927 då det också rådde stor bostadsbrist i Stockholm. Självbyggandet kallas också i folkmun för egnahemsbyggare, och de flesta svenska städer har bostadsområden som helt enkelt heter eller kallas för egnahem.

Intresseanmälan

När du gjort intresseanmälan för ett projekt eller bostad blir du kontaktad av antingen fastighetsmäklaren som ansvarar för försäljningen eller direkt av SMÅA. Du får då hjälp med bland annat en boendekostnadskalkyl.

VIP-koncept

Småakön är SMÅA’s förturssystem. Du får förtur när du skall välja bostad innan allmän försäljning och tillgång till Småabladet som är SMÅA’s egen tidning. Framförallt vill de lyfta fram den boka-tidigt-rabatt på hela 50 000 kr som du får om du bokar en bostad på en kövisning. Köplatsen kostar 200 kronor per år.

Trygghetskoncept

Trygghetskonceptet på SMÅA går under namnet Tryggt Köp, och omfattar försäkringar och garantier. Konceptet sammanfattas kortfattat här nedan och kan variera från en bostad till en annan.

– Tillträdesskydd, ger dig efter prövning rätt att skjuta upp ditt tillträde i maximalt 3 månader, om du till exempel inte kunnat sälja din befintliga bostad ännu.Garantier.

– Färdigställandegarantin ser till att bostaden blir färdigbyggd enligt kontrakt, sedan finns även garantier på byggnadsarbetet de första 5 åren.

– Osålda bostadsrätter, Småa köper eventuella osålda bostadsrätter för att skydda föreningen mot uteblivna intäkter.

– Säkerhet för insatser. Om föreningen ekonomi skulle bli väsentligt sämre än beräknat, kan bostadsrättsinnehavaren lämna tillbaka bostaden till föreningen mot skälig ersättning.

Hållbarhet

Det är inte bara ett hem som skall byggas för lång tid av boende framåt, det skall göras på ett miljöeffektivt sätt. Under hela bostadens livscykel är hållbarhet och klimatpåverkan i fokus. Energisnåla bostäder har länge varit en självklarhet, exempelvis lågenergilampor, A-klassade vitvaror, frånluftsvärmepump och värmeåtervinning för att nämna några konkreta åtgärder som SMÅA lyfter fram i sina bostäder. Även i markarbetet visar SMÅA hänsyn till miljön genom att bevara dagvattnet med dammanläggningar och vattentrappor. Trädfällning och sprängningsarbeten minimeras också i största möjliga utsträckning. SMÅA’s bostäder miljöklassas som Miljöbyggnad i tre olika kategorier från brons till guld. Byggnationen och materialval bedöms, och det är totalt 15 olika faktorer som dokumenteras och ligger till grund för klassningen.