Besqab

Besqab

BESQAB är ett bostadsutvecklingsbolag som fokuserar på att bygga bostadsrätter och småhus. Huvudsakligen är BESQAB verksamt i Uppsala och Stockholm. Företaget startades 1989 och har under åren producerat ca 6000 nya bostäder. När bolaget projektutvecklar bostäder sker det genom förvärv av mark, byggnation och försäljning.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ger dig en plats i den digitala kön inför säljstart.

Trygghetskoncept

Bostadsaffären är en stor investering och BESQAB har skapat ett trygghetspaket för att göra den trygg och säker. Bland annat garanterar man att den nybildade föreningens ekonomi skall ha goda förutsättningar. Man är behjälplig i att utbilda styrelsemedlemmarna i föreningen, är delaktig i föreningen den första tiden.

Du får tre månaders förvarning om tillträdet till din nya bostad så att du hinner sälja din befintliga i lugn och ro. Skulle du ändå inte hinna sälja befintligt boende kan du få möjligheten att skjuta upp tillträdet i tre månader. Skulled u sitta fast med dubbelt boende ger BESQAB dig ersättning med upp till 10 000kr/mån i upp till 6 månader för dubbel boendekostnad. Skulle det finnas osålda bostadsrätter i föreningen vid färdigställande köper BESQAB dessa för att föreningen ekonomi inte skall bli försämrad. De färdigställda boendet besiktigas av oberoende part. För bostadsrätter gäller garantitid på 5 år på byggnadsarbeten.

Hållbarhet

Genom att hålla hållbarhetsfokus central i verksamheten vill bolaget göra skillnad för alla sina intressenter. Det gäller, förutom slutkunderna som skall bo i producerade bostäder, också anställda, ägare och partners.

Hållbarhetsarbetet innefattar social hållbarhet, miljötänk, säkerhet i byggprocessen samt ekonomisk hållbarhet. BESQAB fokuserar på tre områden för sitt hållbarhetstänk. Hållbara bostäder, hållbar verksamhet och hållbar leverantörskedja.