Borås

Borås är centralorten i sjuhäradsbygden, och går under namnet textilstaden på grund av sin och områdets framstående textilindustrier. Textilindustrierna är borta och istället har flera olika verksamheter tagit dess ställe, däribland postorderverksamhet i stor skala.

Tätorten Borås har 73 000 invånare och är därmed Sveriges femtonde i storleksordningen. Kommunen i stort har 111 000 invånare. Borås högskola utbildar ca 15 000 studenter.

De dryga 6 milen till Göteborg är det många som pendlar utmed riksväg 40. Sträckan tar ca 45 minuter. Det finns väl utbyggd kollektivtrafik till Göteborg, Jönköping och Boråsarnas sommarvisten i Varberg.

Med behagligt avstånd till Landvetter flygplats är det dessutom lätt att ta sig vidare inom Sverige och till hela världen. För framtiden diskuteras nu en dubbelspårig höghastighetsbana för tåg mellan Borås och Göteborg, kallad Götalandsbanan. Den kommer ge halverade pendlingstider till landvetter flygplats och Göteborg, som kommer bli en av Sveriges mest trafikerade pendlingssträckor. Götalandsbanan skulle ge mycket goda förutsättningar för ökat bostadsbyggande och fina möjligheter på arbetsmarknaden.

Mest populära städerna