Skellefteå

Skellefteå har en stadig befolkningstillväxt, och kommunen ökar med ca 200 invånare per år. Byggandet av bostäder håller bra fart, och det planeras kontinuerligt i staden för att både ta hand om befintliga äldre byggnader och bygga helt nytt. Exempelvis färdigställdes 2016, 122 st nya bostäder. Kommunens stadsutveckling och översiktsplan tar höjd för 80 000 invånare till 2030. Nybyggen.se sammanfattar de aktuella projekten och kommunens arbete med nyproduktion.

En del i planeringen är förbättrade kommunikationer, det nya resecentrumet tillsammans med Botniabanan skall skapa en bra knutpunkt och en effektiv mötesplats. Resecentrums placering och utformning invänta Botniabanans sträckning, den väntas vara färdig planerad till 2019. Botniabanan är ett nationellt infrastrukturprojekt som innebär att 27 mil ny järnväg läggs kustnära mellan Umeå och Luleå.

Flera nybyggnadsprojekt pågår i kommunen, nybyggen.se har nedan försökt sammanställa de mest intressanta. Fram till 2030 är bedömningen att centrala Skellefteå skall få 1200 nyproducerade bostäder i varierande upplåtelseformer. Norr om kanalgatan bedöms kunna byggas 600 nya bostäder, mellan kanalgatan och älven ytterligare 400 nyproduktioner, och söder om älven i kvarteren Renen och Strömsör ytterligare 200 nyproduktioner. Det mesta av byggandet kommer innebära förtätning av staden, och genom att bygga på höjden tas mindre yta i anspråk. Förutom de 1200 nybyggda bostäderna fram till 2030 skall också plats göras för ca 1000 nya arbetsplatser.

Strömsör blir ett helt nybyggt bostadsområde i ett älvnära läge, förutom bostäder byggs arbetsplatser och servicefunktioner. Drygt 200 nyproducerade bostäder fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter skall färdigställas. Byggstarten har gått, och planerad inflyttning blir under 2019 och framåt när det gäller bostadsrätterna.

Arbetet med 57 nyproducerade bostadsrätter på Karlgård påbörjades 2017. Bostäderna byggs på fem våningar i fyra olika fastigheter.

Med planerad byggstart 2021 skall 120 bostadsrätter byggas på Repslagargränd i projektet Kapella 11.

Mitt i centrala Skellefteå byggs i kvarteret Höder 50-talet nya bostadsrätter som färdigställs 2020.

Mest populära städerna