Kungälv

Kungälv strax norr om Göteborg beräknar öka sin befolkning med ca 1500 personer årligen. Prognosen på kort sikt fram till 2021 ligger på 50 600 invånare i kommunen. Den långa prognosen som också ligger till grund för mycket av planering och byggande i kommunen ligger på 54 900 personer till 2026. Pendlingsavståndet till göteborg är omkring 20 km och det finns goda kollektiva förbindelser. E6 går hela vägen in i centrala Göteborg. Det planeras också för upprustning av resecentrum då kommunen är i stort beroende av pendlingstrafiken.

Det största pågående projektet i kommunen är byggandet av den ny stadsdelen Kongahälla. Under 2016 gjordes stora framsteg och Kungälvs siluett får ett nytt utseende. Arbetet beräknas pågå under lång tid framöver. Området är uppdelat i två, Kongahälla västra och Kongahälla östra.

Kongahälla västra består av sex nya bostadskvarter utefter motorvägen, förslaget gäller 700 nyproducerade lägenheter varav 60% är nyproduktion av bostadsrätter. Här blir fokus på boende med tillhörande service.

Kongahälla östra kommer förutom nybyggen av boenden också ha handel. Nyproduktionen av bostäder motsvarar 250 nya lägenheter. De högsta boende fastigheterna kommer ha så mycket som 14 våningar enligt detaljplanen.

Kongahälla kommer ha mycket nära till resecentrum och den nya bussterminalen som blir knutpunkten för kollektivtrafiken i kommunen. De största byggherrarna i Kongahälla är Riksbyggen och JM. Tillsammans står de för nyproduktionen av ca 530 bostadsrätter.

Inom Kungälvs kommun ligger också det vackra Marstrand. Även havsnära boenden i Marstrand planeras, ca 100 nybyggen på Marstrand Hareslätt.

Kungälvs centrum är också föremål för omvandling, planen är att fördubbla antalet bostäder i stadskärnan. På längre sikt planerar man för 2000 nyproduktioner i Kungälv stadskärna, 600 av dessa kommer eller har påbörjats i närtid. Liljedal, Västra tullen, Mimerstaden är några av de områden i centrala Kungälv som skall omvandlas. De första som flyttar in i nybyggda boende beräknas göra det till 2019-2020.

Mest populära städerna