Huddinge

Huddinge kommun är en del av tätorten Stockholm. Kommunens befolkning har ökat med nästan 5000 personer på bara 2 år.

Kommunikationer är goda och närheten till Stockholm har stor betydelse. E4/E20 har sin sträckning genom kommunen, dessutom är tågförbindelser goda via Västra Stambanan samt Stockholms tunnelbana. Huddinges största privata arbetsgivare är IKEA Kungens Kurva med drygt 800 anställda. Det finns ytterligare 9000 företag som skapar 45 000 arbetstillfällen i kommunen.

Kommunens översiktsplan 2030 har tre fokusområden för utveckling och nybyggnation.

Flemingsberg är ett av dessa och där bor idag 13 000 människor och lika många arbetar i området, dessutom finns där 17000 studerande. Planen är att utveckla och producera ytterligare 14 000 nya bostäder, och skapa 20 000 nya arbetsplatser. Stor draghjälp kommer från Flemingsbergs station som idag hanterar 20 000 resenärer varje dygn. Stationen behöver byggas ut i stor skala och resecentrum med kapacitet för 600 000 resande varje dag då spårvägar och järnvägar planeras för att göra Flemingsberg till en stor knutpunkt.

Stadsdelarna Glömstadalen och Loviseberg kommer vara huvudområde för nyproduktioner av boenden.

Kungens Kurva är också föremål för stora utvecklingsplaner. Förutom att näringslivet skall få bättre utrymme med hjälp av utbyggda kommunikationer skall det på lång sikt också byggas nya bostäder, ca 5000 till antalet.

Huddinge centrum och området Storängen är också viktiga utvecklingsområden i översiktsplanen. Omkring 5000 bostäder med tillhörande arbetsplatser och service planeras. Den första etappen byggs nu, med 650 nya bostäder, butiker och förskola. Vidare blev 171 bostäder vid Kvarnbergsplan precis färdiga för inflytt. Sjödalsbacken och Brandstegen är exempel på fler områden med nyproduktioner i framtiden. Nybyggen.nu listar och sammanställer aktuella nyproduktioner i Huddinge, du kan också få hjälp med bevakning av nyheter i området.

Mest populära städerna