HSB Bostad

HSB skiljer sig från många andra bostadsutvecklare på det sättet att det inte är ett aktiebolag där vinsten går till aktieägarna. HSB är ett kooperativ som ägs av medlemmarna. Organisationen är uppbyggd i regioner och sedan i bostadsrättsföreningar. Totalt har HSB drygt 600 000 medlemmar där alla har möjlighet att vara med och bestämma. Medlemmar kan vara bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Privatpersoner kan vara med och bospara till framtida boende, som förutom avkastning ger förtur till både nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter. För att köpa en bostadsrätt via av HSB måste du vara medlem.

Intresseanmälan

Du behöver inte vara medlem i HSB när du gör intresseanmälan. Dock behöver du vara medlem om du köper bostad i nyproduktion av HSB. Det är också medlemmar som får förtur vid säljstart. Intresseanmälan innehåller fler parametrar än hos många andra, vilket vi på nybyggen tror kan vara bra eftersom du kan specificera ditt intresse.

VIP-koncept

Det finns inget vip-koncept, men som medlem får du förtur och kan bospara, samt får tillgång till andra förmåner som medlemstidning med mera.

Trygghetskoncept

HSB erbjuder garantier och paketlösningar för att det skall vara tryggt att köpa bostad av HSB. Tidigare hade HSB ett paket under namnet Trygg Köp, som dock inte gäller längre för bostäder som haft säljstart efter Januari 2017.

– HSB Trygghetsgaranti – HSB säkerställer att den nya föreningen inte drabbas av uteblivna årsavgifter och insatser. Det är bra för dig om din förening inte får en sämre ekonomi än planerat. I korthet innebär trygghetsgarantin att HSB köper osålda bostadsrätter, köper in återlämnade bostadsrätter till föreningen, samt täcker kostnader för osålda bostäder så länge som 7 år efter inflyttning till föreningen.

– Fastigheten som föreningen äger har 5 års garanti. Besiktning sker vid inflyttning och efter två år.

– Bostadsrättsföreningen är också medlem i HSB vilket ger bra stöttning och hjälp under tiden.

Hållbarhet

HSB arbetar med certifiering av sin nyproduktioner enligt Miljöbyggnad. Certifiering kommer i tre nivåer, guld, silver och brons. HSB målsättning är att alla nyproduktioner skall certifieras enligt silver. Detta är en del i HSB mål att minska koldioxidutsläppen med 50% fram till 2023, med utgångspunkt i 2008 års nivåer. Miljöbyggnad är en certifiering som utgår från tre bedömningar gällande energianvändning, inomhusmiljö och materialval. Värt att lyfta fram är HSB´s initiativ HSB 100 som vill bidra till att lösa bostadskrisen tillsammans med kommunerna. Genom att bygga med fokus på hushåll med medelinkomster och uppmana kommuner att inventera sin mark för framtida projektering hoppas man vara stor del i att bostadsbristen kan byggas bort.