Obos

OBOS är en koncern som består av flera olika varumärken, förutom OBOS. SmålandsVillan, Myresjöhus, och systerbolaget Kärnhem är de övriga tre som ingår i koncernen. OBOS är en av de riktigt stora i bostadsutvecklarna i Norden och grundades redan 1928 i Norge. OBOS är också verksamt över stora delar av Sverige, inte bara tillväxtregioner. Under 2017 utvecklade koncernen hem i över 160 kommuner. Framförallt bygger OBOS villor, flerbostadshus och radhus. Arbetet inleds ofta med markförvärv och förutom bostäder exploaterar OBOS också bostadsområdets gator, vatten och avlopp. Trä är den föredragna råvaran i fabrikernas produktion av bostäder, vilket ger ett tydligt fokus på hållbarhet.

Intresseanmälan

Du blir kontaktad när försäljningen närmar sig, och under tiden får du löpande information i form av nyheter kring projektet samt bilder och ritningar i takt med att bostäderna tar form. Du blir också inbjuden till en träff inför försäljningen.

Trygghetskoncept

Nybyggen.se har inte hittat något kring trygghetskoncept på OBOS internetsidor, däremot i vissa projektbroschyrer som rör bostäder till salu. Vi antar att OBOS trygghetserbjudande gäller för samtliga projekt, inte bara de som marknadsförs under exempelvis Myresjöhus eller SmålandsVillan.

– Köper osålda lägenheter för att inte föreningen skall drabbas av uteblivna intäkter.

– Två års entreprenadgaranti med slutbesikning av oberoende besiktningsman.

Hållbarhet

OBOS visar ett stort samhällsengagemang både genom miljöhänsyn och social hållbarhet. Till exempel har man ett uttalat löfte att återinvestera tio procent i aktiviteter som främjar miljö och social hållbarhet. Genom sin gröna strategi att bygga med låg koldioxidpåverkan i förnyelsebara råvaran trä, arbetar OBOS med att minimera miljöpåverkan. Trä binder koldioxid både under tillväxttiden och som byggmaterial. Trä tillsammans med energieffektiva produktioner och bostäder är en del av hållbarhetsarbetet inom OBOS. Vidare har bolaget tagit fram ett program för att nyanlända invandrare snabbt skall kunna finna arbetet inom koncernen. På så sätt bidrar OBOS till integrationen av utrikes födda.