Eskilstuna

Eskilstuna kommun har nyligen passerat 100 000 invånare och det ställer krav på stadens framtida planering. Eskilstuna räknar med ca 1000 nya invånare varje år, och behov av nyproduktion av 600 nya bostäder årligen. Översiktsplan 2030 siktar på att ta höjd för ytterligare befolkningstillväxt och bostadsbyggande för att klara prognosen på 120 000 invånare till 2030.

Nyproduktion av bostäder planeras i flera olika områden. Stadsdelen Väster är ett område som skall omvandlas och ge plats för 4000 personer med tillhörande service. Den nya stadsdelen Odlaren är under utveckling och skall vara färdigställd inom 20 år. Där produceras 1400 nya boenden med tillhörande service. Hälften av dessa skall byggas som flerbostadshus. Nybyggen.nu hjälper dig att hitta och bevaka intressanta nybyggnadsprojekt i Eskilstuna.

Kommunikationer till och från Eskilstuna har tillsammans med stadens läge skapat goda förutsättningar för logistikverksamhet. Eskilstuna logistikpark ligger i framkant och är ett av landets största. Här binds flyg, motorväg och järnväg samman.

Mest populära städerna