Piteå

Piteå har en unik närhet till kust och hav och ligger samtidigt bara ett stenkast från fjällmiljö. Det är skarpa årstider under året, och det finns till och med utrymme för båtsäsong längst upp i bottenviken och den fina skärgården utanför Piteå. Pite Havsbad med sina långgrunda sandstränder drar till sig sommargäster och campare från hela Norden, och är Piteås största besöksmål.

Piteå vilar på sin skogsindustri, det är och har varit grunden till Piteås framväxt under lång tid. Skogs och pappersindustrin utgör grunden i regionens näringsliv, där Piteå Hamn vid Haraholmen är den ledande hamnen för skogsindustrin i Norrbotten. Moderna förgreningar av skogsindustrin är till exempel utveckling av drivmedel och hållbarhet. Piteå Science Park skapar fina förutsättningar för att driva hållbarhetsforskning inom bland annat cleantech. Science Park ger förutsättningar för studenter och entreprenörer inom samma område. Vidare är bygget påbörjat av Europas största landbaserade vindpark påbörjat strax utanför staden. Det ger ytterligare arbetstillfällen och växtkraft till staden.

Det byggs i Piteå, det gamla fina blandas med det moderna. Förtätning av stadskärnan innebär att nyproduktion sker på höjden såväl som genom utbredning. Översiktsplan 2030 antogs under 2016 och tar höjd för 46 000 invånare till 2030. Fram till 2021 planeras byggandet av 1500 nyproduktioner. Några nybyggnadsprojekt att känna till är Träkronan och Lövholmen.

Stadsdelen Träkronan blir ett nytt landmärke med sitt toppmoderna utförande, mitt i centrala Piteå. Där kommer 70 nyproducerade hyresrätter att erbjudas vid sidan av galleria och etableringar av service och nöjen.

Närheten till havet ger attraktiva möjligheter för strandnära nyproduktioner. Bland annat så omvandlas det gamla industriområdet Lövholmen till boende, där nyproduktioner skall uppföras. På liknande läge nära vattnet uppförs framtidens villakvarter Lusthusbacken.

Nu utreds också Christina projektet vilket syftar till omvandling av området Norrmalm till bostadsbebyggelse i form av kvarteret Rönnen. Det skapar flerbostadshus, och planeringen är i fortsatt tidigt stadie.

Nybyggen.se håller löpande uppdatering kring nyproduktioner i Piteå kommun.

Mest populära städerna