Bolån vid nyproduktion

Har du tänkt att byta upp dig och köpa en nyproduktion? Tanken på ett helt nytt boende, som ingen annan har bott i tidigare, där allt är helt fabriksnytt och toaborsten fortfarande är inplastad? Det är ett aningen annorlunda förfarande när det gäller bolån och lånelöfte vid nyproduktion än vid äldre hus och lägenheter. Här går vi igenom vad du ska tänka på.

Första steget är en budgetkalkyl
Innan du gör någonting alls är det bäst att du gör en budgetkalkyl för att se hur du ligger till ekonomiskt. Sammanfatta dina inkomster och utgifter som du har varje månad. Hur mycket har du i inkomst? Vilka utgifter har du? Räkna in olika abonnemang, resor, mediciner, allt du kan komma på. Räkna även på hur mycket pengar du behöver till mat och kläder, nöjen och annat som kostar dig pengar. Du kanske har kostnader som bara dyker upp vissa månader? Räkna med dem också men sprid ut dem över ett år. Vad har du kvar av lönen när alla utgifter är borträknade? Det är dessa pengar som ska räcka till att betala allt för det nya boendet.

Vilka kostnader medför ett boende?
Du har boendets driftskostnad. Det är uppvärmning, sophämtning, el, vatten, avlopp, sotningsavgifter, fastighetsskatt, försäkringar, medlemsavgifter i bostadsrättsföreningar, räntor och amorteringar på lånen och kanske kostnader för samfälligheter för vägar eller brunnar.
När du hittar ett boende du är intresserad av så räkna ihop vad allt detta kan tänkas kosta. Du ser ganska snart i din budgetkalkyl om du har råd eller inte. Nyproduktioner är idag befriade från kommunal fastighetsskatt i 15 år som skattelättnad.

Lånelöfte
När du har koll på i vilken prisklass ditt framtida boende kommer att ligga så är det dags att leta lånelöfte. Här är det superviktigt att jämföra olika bankers erbjudanden och räntor, samt deras villkor. Vill du inte göra detta på egen hand kan du få hjälp med att jämföra olika lånegivare och bolån hos Zmarta. Du får då endast en kreditupplysning tagen istället för en per lånegivare, som du skulle fått om du ansökte på egen hand. Ju färre kreditupplysningar som tas på dig desto bättre trovärdighet har du för kreditgivare. Det kan gå att få bolån även om du sedan tidigare har skulder eller anmärkningar, men det kan vara lite svårare och även ha krav på en medsökande.

Ett lånelöfte är inte skrivet i sten. Banken kan dra tillbaka löftet om de inte tror på projektet eller om något annat ändras. Ett lånelöfte som gäller nyproduktion är dessutom lite speciellt eftersom det handlar om att förbeställa ett boende, en lägenhet eller ett hus kanske ett par år i förväg, innan det ens är byggt. Under denna tid fram till att boendet är inflyttningsklart kan mycket hända. Ränteläget kan förändras, din egen ekonomiska situation kan förändras, byggherrens ekonomiska situation kan också förändras och hela projektet kan gå i stöpet. Därför är nyproduktion ibland en högre risk för bankerna, vilket medför något strängare regler för dig som vill låna. Det är dessutom utdraget på flera år ibland, istället som för ett vanligt lånelöfte, vanligtvis upp till tre månader.

Bolån
Du får låna maximalt 85 % av bostadens inköpspris och resterande 15 % ska betalas som kontantinsats, helst med egna pengar som du redan har. I de fall du inte har pengar till kontantinsatsen kan ett topplån gå att ta, och det är ofta högre ränta på det lånet än på själva bolånet. Topplånet kan lånas som ett vanligt privatlån. Räntorna på bolån och topplån kan diskuteras med banken, men generellt gäller att ju högre inkomst du har, ju stabilare ekonomi och ju fler ni är om att söka lånet,desto bättre villkor och lägre ränta kan ni få. Har du sparade pengar är även det meriterande eftersom det visar banken att du kan spara, samt att du har en buffert om du får oväntade utgifter.

Amortering
Amortering är när du ska betala tillbaka lånet till banken. Det innebär att du varje månad betalar en summa. 2018 infördes nya amorteringsregler, och det innebär ett amorteringskrav på alla bolån tagna efter 1 juni 2016. Hur mycket som ska betalas bestäms av belåningsgraden och av din inkomst.

  • Belåningsgrad över 70 % måste amortera minst 2 % av bolånet varje år.
  • Belåningsgrad mellan 50 och 70 % amorterar minst 1 % årligen.
  • Belåningsgrad under 50 % av bostadens marknadsvärde har inget lagstadgat amorteringskrav, men observera att bankerna ändå kan ha det.

Vidare gäller också att om du som bolånetagare har ett bolån som är mer än 4,5 gånger så stort som din egen bruttoinkomst så måste du amortera ytterligare en procent. Detta innebär att någon med belåningsgrad på 70 % och ett lån som överstiger 4,5 årslöner brutto måste amortera 3 % istället för 2 % av lånet per år.