Uppsala

Går du i tankar att köpa nytt boende i Uppsala? Uppsala Universitet och kommunens näringsliv drar till sig stor inflyttning. Det byggs mycket nytt i Uppsala och ännu fler nybyggnadsprojekt planeras. Stadsplaneringen siktar på att ombilda stora ytor till boenden. För att du skall få en enkel och klar bild över tillgängliga nyproduktioner i Uppsala listar Nybyggen aktuella objekt och försäljningar.

Visste du att Uppsala är Sveriges fjärde största tätort med omkring 160 000 invånare, kommunen har ca 217 000 invånare.

Stoltheten Uppsala Universitet präglar staden med sitt studentliv. För övrigt är Uppsala Universitet Sveriges äldsta lärosäte grundat år 1477.

Ett av stadens mest kända landmärken är domkyrkan som invigdes år 1435 vilken också utgör biskopens säte.

Befolkningsmängden är i kraftig tillväxt, sedan år 2000 har befolkningen i tätorten Uppsala ökat med omkring 45 000 invånare. kommunen räknar med en befolkningsökning på 50 000 människor fram till 2030. Det ställer krav på stadsplanering och infrastruktur.

Uppsala är mycket fördelaktigt placerat för dem som vill bo utanför Stockholm men samtidigt tillgång till Stockholms näringsliv och nöjen. Det är också många som pendlar till tätorten Uppsala från omkringliggande förorter. Den viktigaste kommunikationslänken är E4:an. E4:an används flitigt och med fördel från de södra förorterna för pendling till Stockholm där många är yrkesverksamma. Har du arbete i Stockholm kan det vara en bra idé att söka nybyggnadsprojekt i södra Uppsala. Norrut är situationen densamma till och från Gävle via E4. Behöver man inte bilen i tjänsten kan man från Uppsala och Sveriges näst största tågstation pendla till Stockholm med Uppsalapendeln eller Stockholms pendeltåg. Järnvägens sträckning går via Arlanda vilket öppnar upp övriga riket och världen för dig som reser både privat och i tjänsten. Totalt pendlar omkring 16 000 människor dagligen in till Stockholm.

Bostadsbyggande är bland de högsta i landet baserat nybyggnationer per medborgare. 39 nybyggnadsområden är under utveckling i kommunen. Särskilt intressanta är till exempel Rosendahl, Östra Sala backe, Ulleråker och Gottsunda.

Rosendahl ligger på bara minuters cykelavstånd till de båda Universiteten och Akademiska sjukhuset. Detaljplanen vann laga kraft 2016, och utvecklingen är i etapper. Etapp 1 påbörjades 2016 och alla 5 etapper skall vara färdiga 2025.

Östra Sala backe byggs i fyra etapper fram till mitten på 20-talet. Det är området som binder ihop Årsta och Sala backe, det blir den största satsningen i östra delen av Uppsala.

Ulleråker ligger strax söder om stadskärnan och är föremål för ett av landets största nybyggnadsprojekt. Med fokus på klimatet byggs här 7000 nya bostäder med tillhörande service.

Gottsunda är mer en utveckling av området som färdigställdes under 60-70 talen. Behoven och kraven har ändrats och därför rustas området upp och byggs till. Gottsunda är en del av det expansiva södra delarna av staden med goda kommunikationer till Stockholm.

Mest populära städerna