Södertälje

Södertälje kommun med centralorten Södertälje är en kommun i Stockholms län. Södertälje ligger i norra Södermanland och Mälaren och Östersjön förbinds av Södertälje kanal. Södertälje har utvecklats i stor omfattning på bostadssidan pga sitt attraktiva läge med närhet till Stockholm samt många stora industrier/företag som är viktiga arbetsgivare för kommunens invånare.Tätorterna i kommunen är Södertälje stad, Järna, Pershagen, Hölö, Mölnbo, Nibble, Ekeby, Sandviken, Tuna, Vattubrinken, Viksäter och Kallfors.

Scania, Volkswagen, Södertälje Sjukhus, Telgekoncernen, Söderenergi och Södertälje kommun är några av kommunens stora arbetsgivare. Företag inom framförallt fordonsbranschen liksom biotechbranschen är speciellt starka.

Södertäljes kommunikationer är bra och kommunen ligger strategiskt mycket bra till då E20 och E4 passerar genom kommunen. Södertälje är också en järnvägsknut för både västra och södra stambanan liksom Mälarbanan och Svealandsbanan. Detta gör att man enkelt transporterar sig till Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro och Eskilstuna.

För alla invånare som dagligen pendlar in till Stockholm stannar pendeltåget förutom i Södertälje centrum även i Södertälje hamn, Östertälje, Järna och Mölnbo.

Södertälje växer kraftigt och den stadsdel som väntas öka mest är Östertälje där Igelsta och Glasberg står för en stor del av utvecklingen i befolkningstillväxt. Den största anledningen till att Östertälje växer så kraftigt är den stora andelen nybyggnation i området. Kommunen jobbar aktivt för att möta de ökade behov av framförallt barn- och äldreomsorg.

Mest populära städerna