Norrköping

Tätorten Norrköping är Sveriges tionde största stad sett till befolkningsmängd. I kommunen bor drygt 140 000 invånare. Bara under 2017 har staden fått nästan 2000 nya invånare. Norrköping hade tidigare en stark textilindustri, men idag är industriområden omgjorda till boenden, kontor och öppna ytor. Kommunen är en av aktörerna inom projektet Ostlänken, där målet bland annat är byggnationen av 55 000 nyproducerade bostäder utefter Ostlänkens sträckning. Ostlänken är en dubbelspårig höghastighetsbana för tåg som går från Linköping upp mot Stockholm, restiden till Stockholm kommer hamna runt 50 minuter. 2028 skall arbetet vara klart. Det kommer ytterligare öka attraktionskraften till Norrköping. Nybyggen.nu hjälper dig att få överblick av aktuella nyproduktioner och bevaka intressanta nyproduktioner i Norrköping.

Förutom Ostlänken har Norrköping genom sin hamn och sin flygplats bra förutsättningar för transporter av både människor och gods. Över 100 000 containers hanteras i hamnen varje år. Flygplatsen har linjer till Köpenhamn och Helsingfors, samt en stor charterverksamhet till bland annat New York. 100 flyg lyfter varje dygn från Norrköpings flygplats. Europaväg 4 och 22 knyter samman staden för biltrafiken.

Norrköpings vision är 175 000 invånare till 2035, och för detta görs stora satsningar i kommunen för nya boenden och arbetsplatser. Kommunen har flera nybyggnadsprojekt på väg och under konstruktion. Butängen och det nya resecentrum som anläggs i samband med att Ostlänken byggs kommer ha stor betydelse för stadens utveckling. Förutom arbetsplatser för 6000 personer skapas nya hem för 6000 personer. Restiden till Stockholm kommer dessutom sänkas tack vare Ostlänken.

Inre Hamnen är ett innerstadsprojekt om ca 2000 nya boenden, fördelat på både hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. Närheten till vattnet skapar möjligheter till båtplats, rekreation och bad. Detaljplanen väntas antas 2018.

Mest populära städerna