Göteborg

Göteborg attraherar människor från hela Sverige och utlandet. Framstående Universitet och högskolor drar till sig studenter, och det finns goda möjligheter till arbete inom regionens stora näringsliv. Nybyggnationen av bostäder i Göteborg är stor, och fler planeras. Stora stadsområden är under omvandling för att skapa miljöer och utrymme för moderna nybyggda bostadsrätter. För att du skall få en enkel och klar bild över tillgängliga nyproduktioner i Göteborg listar Nybyggen.se aktuella objekt och försäljningar.

Göteborg, Sveriges framsida som göteborgarna själva säger, är Västsveriges stora nav. Det är den femte största staden i Norden, och Stor-Göteborg inhyser omkring 1 miljon människor. Staden är placerad vid Göta älvs utlopp i västerhavet och älven var en gång gränsen mot Norge. Närheten till kontinenten via havet har i alla tider varit betydelsefull i framväxten av staden Göteborg, och sedermera utvecklingen av regionen. Havet och skärgården skapar unika boendemiljöer och fina möjligheter till rekreation och fritid.

Staden Göteborgs snart 400 åriga historia har varit dramatisk, och stadsbilden har bytt skepnad många gånger, och bränts till grunden för att byggas upp igen. Smeknamn som Lilla London eller nya Amsterdam refererar till historiska skeenden. Namnet lilla London kom till under industrialiseringen när staden blev hem åt många britter som ledde utvecklingen av stadens industrier. Nya Amsterdam kallades staden på grund av att den gamla stadsplaneringen med sina många kanaler och vatten påminner om just Amsterdam.

Det går inte att överdriva vattnets betydelse för stadens historia. Tänk bara på fartygen som lämnade hamnen och skeppade hundratusentals svenskar över atlanten till Amerika under 1800-talet, eller Ostindiska Kompaniets framgångar, och på alla de fartyg som tillverkats och sjösatts av varvsindustrin, alla är exempel på vattnets betydelse i Göteborgs historia.

Än idag sker mycket av Sveriges totala import och export via Göteborg och Nordens största hamn. Även om varvsindustrin har vikit och nästan försvunnit finns hamnen kvar, och rederiverksamhet och båtbyggeri av fritidsbåtar lever i allra högsta grad fortfarande.

Nya Hovås

Strax söder om Göteborg inte långt från havet byggs något värt att uppmärksamma. Nya Hovås tycker vi förtjänas att lyftas fram som ett lite speciellt stadsutvecklingsprojekt, en ny stadsdel växer fram med allt vad det innebär. Det är flera olika byggherrar engagerade i västsveriges kanske mest spännande projekt gällande nyproduktioner, och resultatet kommer ha närhet till storstaden Göteborg, och västkusten klippor. Det finns inget att anmärka på läget. Arbetet med Nya Hovås inleddes med de första spadtagen 2014 och man beräknar vara klara till 2020 då de sista inflyttarna skall vara på plats.

Det viktigaste är läget. Inte längre än drygt en mil lite söder om Göteborg ligger Nya Hovås, för den som inte är bekant med området är det på bra pendlingsavstånd in till staden, men tillräckligt långt bort för lantlig känsla. Området kommer vara väl sammanlänkad via kollektivtrafiken för den som gärna lämnar bilen hemma. För den som vill cykla kan nå centrum på mellan 20 och 25 minuter. Med cykeln nå du dessutom sjö, hav och skog inom 10 minuter!

I planeringen av Nya Hovås har fokus också legat på en levande stadsdel under hela dygnet. Genom en bred småhandel skapas liv och rörelse alla dagar i veckan. Man siktar på att efterlikna lite mer som centrumhandel var för, snarare än att skapa ett köpcentrum. Det i sin tur leder till folk i rörelse som ger trygghet i grannskapet.

Många olika byggherrar samverkar kring utvecklingen av Nya hovås. För att tillgodose breda behov byggs både hyresrätter och bostadsrätter. Det kan därför vara svårt att få en bra överblick av vad som byggs, av vem, och när projekten skall vara klara för säljstart. Ju mer information du har desto snabbare och bättre val kan du göra genom att komma in med intresseanmälan till byggaren. Nybyggen.se sammanställer därför vilka som bygger och var, så att du kan välja rätt och i tid komma in med intresse. Vi hoppas att vi förenklar ditt letande efter drömbostaden blir, och ger dig större chans att hitta vad du söker. Nybyggen.se listar inte hyresrätter utan fokuserar på bostäder med ägandeform. För din vetskap är de 368 hyresrätter som byggs i familjebostäders regi.

HSB bygger två föreningar med bostadsrätter, varav den första brf Boulevarden redan är slutsåld och inflyttad. Projekt nummer två som består av 96 bostadsrätter från ettor till femmor är brf Esplanaden, fastigheten skall vara klart till försäljning sommar 2018.

Veidekke bygger brf Hovås Terrass, hela 116 nybyggda bostadsrätter från ettor till femmor skall stå klara för inflyttning på hösten 2020.

Skanska bygger hela 300 bostadsrätter med riktigt härliga balkonger, i år 2018 är kvarter nummer två, brf Fritiden, med 85 stycken borätter klara.

På Uggleberget i Nya Hovås bygger Tornstaden bostadsrätter, Den första etappen är slutsåld men nästa inleds under 2018. Bostäder kommer ligga högst upp på Uggleberget med milsvid utsikt över skärgården.

Förutom bostäder och en nästan gammaldags småhandel kommer Nya Hovås också erbjuda kontorsplatser för företag att etablera sig i. The House heter konceptet där man kan hyra in sig på kontorsplats genom medlemskap. Om du vill ha på visstid, kort eller lång sikt, fast eller rörlig plats, eller kanske mötesrum, finns utbudet lokalt.

Nyligen står det klart att vidareutvecklingen av Nya Hovås kan fortsätta, i och med positivt planbesked. Just nu är det arkitekter som arbetar med förslag till hur området skall utvecklas.

Sisjödal

Här presenterar vi på nybyggen.se ytterligare ett stadsutvecklingsprojekt i Göteborg. Strax söder om Göteborg mellan Mölndal och Västra Frölunda byggs 550 nyproducerade bostäder. Bostäderna kommer vara i flera olika upplåtelseformer, och projektet sker i samverkan mellan flera olika byggbolag. Det blir 50 småhus, och 250 bostadsrätter. De som ansvarar produktionen av bostadsrätter och radhus är Derome, Egnahemsbolaget, Peab och Veidekke. Småhusen kommer uppföras i två våningar medan flerbostadshusen blir upp till åtta våningar.

Sisjödal som bostadsutvecklingsprojekt för nybyggnation startade 2016 och beräknas vara inflyttat och klart 2021. Byggandet av infrastruktur inleddes 2017 och bostäderna under 2018. Det byggs för fullt, mycket är fortfarande till salu. Säljstarten var under 2017.

Sisjödal ligger bra lokaliserat och ger tillgång till hav, skog och sjö. Det blir enkelt att ta del av natur och friluftsliv, samtidigt som området erbjuder goda kommunikationer om du behöver pendla till arbete eller andra aktiviteter. Du kommer snabbt ut på någon av de stora trafiklederna som leder både söderut, västerut mot Frölunda och norrut mot Göteborg. Även kollektivtrafiken byggd ut med en ny busslinje då byggandet är klart.

I samband med att fler bostäder byggs planerar Göteborgs stad att uppföra en ny förskola för att möta behoven.

Industri- och handelsområdet Sisjön ligger nära och tillgängligt. Där finns allt från dagligvaruhandel, shopping, träning till service och massor av restauranger och aktiviteter.

Nybyggen.se presenterar här de olika byggbolagens bostäder i Sisjödal, så slipper du leta på respektive byggbolags egna sidor. Du kan också prenumerera på kommande nyproduktioner i göteborg genom att signa upp dig på nyhetsmailet.

Älvstaden

Göteborg har sedan grundandet 1621 vuxit fram kring Göta älv. Älven har varit betydelsefull för staden och regionen som helhet, även om den också delat staden i tu, och varit ett hinder i en modern stad och moderna transporter. Centrala Göteborg växer på båda sidor om älven, och skall bli på sikt bli dubbelt så stort. Älvstaden är stadsutvecklingsprojektet som skall få de två sidorna att växa samman och göra Göteborgs centrum dynamiskt.

Vision Älvstaden – Älvstaden är ett gigantiskt projekt för att fördubbla stadskärnans storlek. 45 000 nya arbetsplatser och 25 000 nya bostäder skall byggas i de områden som räknas till älvstaden. Centralenområdet, Backaplan, Gullbergsvass, Frihamnen, Ringön, Lindholmen och Södra Älvstranden är det stadsdelar som ingår i visionen om Älvstaden. Göteborgs stad har en plan för en tredubbling av befolkningen till 2035 och det ställer enorma krav på service och infrastruktur. Omkring 150 000 nya invånare skall arbeta, bo och konsumera, till stor del i centrum. Centralt i arbetet är därför hållbarhet i alla parametrar.

Vattnets betydelse – När nu den gamla hamnindustrin har lagts ned och ytorna kan exploateras för bebyggelse, inte bara av bostäder, utan även arbetsplatser och kultur, finns en enorm potential. Förr var vattnet en förutsättning för transporter, men i en modern stad har vattnet en annan betydelse. Det är mer värdefullt som rekreation som bad, kajplatser, båtliv och andra aktiviteter i det moderna Göteborg. Älvstaden siktar till att upphäva den fysiska delningen av staden runt älven och skapa en mer sammanhängande centrumkärna.

Älvstaden ställer krav på infrastruktur och transporter, därför är nya Hisingsbron och Västlänken förutsättningar för framtiden, och tätt sammanlänkade i Älvstadens utveckling.

Älvstaden ligger mitt i centrala Göteborg, och därmed regionens naturliga knutpunkt. Hisingsbron och Västlänken ingår båda i utvecklingen. Genom brett utbud av arbetsplatser, goda transporter och moderna hållbara boenden skall attraktionen till Göteborg ökas ytterligare, inte bara inom Sverige utan även internationellt.

Backaplan – Omkring 10 000 människor skall bo och leva på Backaplan inom en snar framtid. Arbetet kommer säkerligen pågå de kommande 15 åren och vara klart kring 2033. Förutom bostäder skapas ytor för friluftsliv och kultur, och allt skall bindas ihop med övriga Göteborg genom effektiva kollektiva transporter. Målet är att du skall kunna bo, arbeta och leva utan att vara beroende av bil. Omvandlingen sker från en glesbebygt boendestadsdel till tätare boenden med mycket inslag av handel. Exempelvis kommer gatuplan i bostads fastigheterna vara vigda åt handel för att skapa dynamik mellan boende, arbete och handel för en dynamisk miljö.

Centralenområdet – Älvstadens utveckling ställer krav på infrastruktur och framförallt transporter. Centralenområdet kommer vara hubben för in och utresande till centrum och görs om på ett grundläggande sätt. Nästan 100 000 människor kommer resa till och från Göteborg när de nya tågbanorna är klara och Västlänken på plats. Norr om centralstation kommer höghus på 30 våningar att ge staden en ny siluett, dessa kommer inhysa både kontor och bostäder. De närmsta 20 åren planeras för 16 000 arbetsplatser och 2000 nya bostäder, förutom allt runt omkring som gör stadsdelen komplett.

Frihamnen – På Frihamnen skapas boenden i blandade upplåtelseformer för 15 000 personer. Här blandas hyresrätter och bostadsrätter för att alla socioekonomiska grupper skall kunna ha möjlighet att bo. Lika många arbetsplatser skall uppföras, men det finns stora utmaningar med förorenad mark, och lågt liggande markområden som exponeras för vattnet. Nya Hisingsbron, färjor och kollektivtrafik kommer länka Frihamnen med övriga Älvstaden.

Gullbergsvass – Området Gullbergsvass ligger mycket centralt utefter vattnet strax norr om centralstationen. Över 20 000 människor skall hitta sina framtida bostäder här, men området kommer byggas ut först år 2025. Utmaningarna som gör att man väntar är hur nya Hisingsbron kommer påverka området samt Västlänkens utveckling. De första bostäderna kan dock tänkas vara på plats redan 2020.

Lindholmen – Lindolmen är på många sätt den stadsdel som kommit längst i utvecklingen av Älvstaden. Framförallt har här skapats ett omfattande och dynamiskt företagsområde. Fokus kommer ligga på att hinna ikapp med boende, och Göteborgs högsta skyskrapor byggs på Lindholmen. Till 2025 planeras för 3000 nya bostäder, vilket kommer göra området mer folkrikt och aktivt även på kvällar och helger. Förutom Karlatornet kommer 4 ytterligare skyskrapor byggas, av vilka två är högre än Gothia Towers. Eftersom så mycket byggs på höjden blir detta det mest tätbefolkade området i Göteborg.

Ringön – Ringön har utvecklats från ett pråmvarv utan fast landförbindelse till ett industriområde, och snart även till bostadsområde. Det finns ingen tidsplan satt för Ringön utan området kommer få växa och utvecklas successivt.

Södra Älvstranden – Området innefattar Skeppsbron och Masthuggskajen. Det planeras för omfattande nybyggnation av bostäder där Skeppsbron kommer ha 450 nya bostadsrätter utefter kajstråk, Masthugget kommer har 1300 bostäder men även kontor och handel. Kollektivtrafik och transporter byggs ut samtidigt och en terminal för skärgårdsbåtar skall byggas. De första bostäderna väntas stå klara till Göteborgs 400-års jubileum.

Mest populära städerna