Gävle

Gävle firade 2021 att man passerat 100 000 invånare och därmed blivit en liten storstad. Firandet pågår under hela 2018. Gävle har blivit en storstad som dessutom ligger havsnära med en stor skärgård alldeles utanför. Nästan 2000 öar ger möjligheter till fint båtliv och rekreation. Just nu inväntas att översiktsplan 2030 skall vinna laga kraft, där kommunen tar höjd och siktar på 120 000 invånare till 2030. Gävle har en egen högskola och kommunen satsar på att bli en av landets bästa orter för företagande till 2025.

Gävle ligger omkring 60 minuter från Arlanda, och har goda kommunikationer till Stockholm med ca 1 timme och 20 minuters resväg.

En helt ny stadsdel anläggs i Gävle för att möta kraven från en växande befolkning. Stadsdelen är mycket attraktivt placerad efter kusten och kommer heta Gävle Strand. Stadsdelen anläggs där Gavleån rinner ut i Östersjön. Det kommer ges goda möjligheter till båtliv och bryggplatser. När Gävle Strand är klart kommer 1200 nyproducerade lägenheter att stå klara, och omkring 3000 personer vara boende i området. Etapp 1 är i färdigställande och Etapp 2 är under anläggning, etapp 3 är påbörjad.

Området Kungsbäck nära högskolan förbereds för byggnation av 400 lägenheter. 300 av dessa blir studentbostäder, något det råder brist på i kommunen.

Södra Hemlingby är platsen för ett nytt bostadsområde med 550 nyproduktioner. Första etappen om 400 bostäder byggs av 6 olika byggherrar och det gäller mestadels småhus, men också flerfamiljshus. Även tillhörande förskola och skola, samt handel anläggs.

Lindbacka är i slutfasen av byggandet, och sista etappen med 45 nyproduktioner byggs nu fördelat på 36 radhus, 12 lägenheter och 12 villatomter. Byggandet väntas vara klart under 2018.

Kvarteret Runstenen inne i staden görs om och kommer ha omkring 100 nyproducerade bostäder fördelat på stadsvillor, hyresrätter och bostadsrätter. Det blir 44 st bostadsrätter i varierande storlekar med beräknad inflyttning sommar 2018.

Mest populära städerna