Luleå

Luleå är centrum för Sveriges traditionella stålindustri, och utvecklingen som drivits fram av gruvindustrin och stålframställningen har gett stort tekniskt kunnande. Luleå Tekniska Universitet och en av Nordens största hamnar är resultat av stålindustrin. Omkring 5 miljoner ton järnmalm skeppas ut från Luleå hamn årligen. Tätorten har idag omkring 45 000 invånare och växer med några procent varje år. Närheten till kusten har stor betydelse för många Lulebor, och möjligheten till friluftsliv är god.

Europaväg 10 binder samman staden med Narvik och Kiruna. Söderut är det E4 som sätter Luleå samman med Stockholm och södra Sverige. Andra viktiga kommunikationer är tågtrafiken på Malmbanan och Kallax flygplats som är viktig för hela norra Sverige.

Luleå kommun arbetar efter sin Vision 2050, som i korthet utgår från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Översiktsplanen och byggnationer i kommunen utgår från de program man fastslagit för Vision 2050. Flera byggnadsprojekt är pågående, och ännu fler planeras.

2014 byggdes nästan 600 nya bostäder i kommunen, 2015 endast ca 150 st, sedan tog byggandet fart igen och ökade till 300 2016.

En ny stadsdel, Kronan, växer fram på Luftvärnsregementets gamla område, dagens 1500 invånare skall på sikt bli 7000. För detta planeras och byggs nyproducerade villor, radhus och flerbostadshus. Infrastruktur byggs ut i etapper fram till 2021, dessutom är ny skola nyligen invigd, och idrottshall under uppförande.

Bostadsområdet Dalbo kommer ha tydlig inriktning mot barnfamiljer, 120 bostäder planeras varav de flesta villor. Både närhet till hav och skog kombineras med närhet till stadens utbud.

Flera andra stadsdelar och centrum är föremål för förtätning, och utveckling. Nybyggen.se hjälper dig att få en bra översikt över aktuella byggprojekt i Luleå.

Mest populära städerna