Laholm

Laholm har anor från 1200-talet och är Hallands äldsta stad. Laholm ligger i Sydhalland och gränsar till Skåne och Småland. Laholm ligger mycket fint med närhet både till hav och böljande ängar och åkerlandskap. Det är mycket nära till Danmark och Köpenhamn respektive Helsingör för den som är intresserad av att pendla.

I Laholm bor ca 25 000 invånare och ca 80% av befolkningen bor i småhus eller villa. Fn uppgår antalet lägenheter i flerbostadshus till knappt 3 000 (inräknat både bostadsrätter och hyresrätter).

Kommunikationerna är mycket bra då Laholm ligger mycket nära anslutning till E6. Tågtrafiken är också bra då Västkustbanan passerar Laholm och gör det möjligt att ta tåget till både Köpenhamn och Göteborg en gång i timman under vardagar. Kollektivtrafiken inom kommunen består av busslinjer och är under ständig utveckling för att hela tiden förbättras. Mellan Laholm och Halmstad finns en snabb-buss som avgångar tre gånger per timme under de mest trafiktäta timmarna på morgonen och eftermiddagen/kvällen då många som bor i Laholm arbetar i Halmstad.

Visionen är att Laholms stadskärna ska förtätas och fler nya bostadsområden ska utvecklas. Man vill behålla en levande stadskärna med såväl fler bostäder som nya affärslokaler. Ett exempel på ett nytt bostadsområde under utveckling är Östra Nyby som blir en helt ny stadsdel i Laholm. Här skapas ca 700 nya centrumnära bostäder i ett attraktivt område med cykelavstånd till både tågstation och innerstad. Här ska det finnas blandad bebyggelse såsom flerbostadshus, radhus och friliggande villor.

Mest populära städerna