Tanum

Tanum är den största kommunen i Bohuslän sett till ytan och centralorten i kommunen är Tanumshede. Andra större och i flera fall välkända orter i kommunen är Grebbestad, Hamburgsund, Fjällbacka, Östad och Rabbalshede. Många av samhällena är förknippade med turism sommartid och kända för sin oerhört vackra natur.

Kommunikationerna är goda. Genom kommunen passerar E6 och från Tanumshede till Göteborg är det 14 mil vilket tar ca 1,5 timma med bil. Till Strömstad strax norr om kommunen är det endast 3,5 mil från Tanumshede och hit kör man med bil på ca 25 minuter. Järnvägsförbindelserna är också goda med relativt täta avgångar. Bohusbanan passerar genom kommunen och underlättar transport med tåg till exempelvis Göteborg och Strömstad. Österut finns bra vägförbindelser till Värmland, Dalsland och Vänerregionen.

Naturen i kommunen är helt fantastisk inte minst med kuststräckans skärgård. Här finns gott om fjordar, vikar samt öar av typisk Bohuslänsk karaktär. Den norra delen av skärgården tillhör dessutom Kosterhavets nationalpark. Inåt landet dominerar istället jordbruksbygden och här är bebyggelsen ofta placerad längs med bergssluttningar eller precis intill bergen för att hålla så stor del av den odlingsbara åkermarken öppen för jordbruket.

De flesta invånarna i kommunen bor vid kusten där man finner flertalet mindre samhällen. Fisket har historiskt sett betytt mycket för Tanum liksom frakt och stenindustri.

Fiberutbyggnad pågår inom kommunen för att kunna ge alla invånare tillgång till modern tele- och datakommunikation och för att öka valmöjligheten vad gäller boende, arbete och studier genom modern teknik.

I Tanumshede bor ca 1700 personer året runt och orten erbjuder ett stort serviceutbud liksom goda kommunikationer. Härifrån nås Uddevalla, Göteborg, Strömstad och Oslå med både tåg och buss. I centrum finns förutom handel i form av affärer/butiker även apotek och vårdcentral. Det finns förskola, grundskola och fritids samt ett gymnasium. En bit utanför centrum ligger ett större shoppingcenter.

Fjällbacka känner de flesta som en sommaridyll och orten är känd för att ha Sveriges kanske vackraste skärgård. Vid foten av Vetteberget ligger centrum med sina butiker och restauranger. Här finns också förskola, grundskola och fritids liksom annan service såsom mataffär, post och bensinstation. I Fjällbacka är det ca 850 personer som är åretruntboende.

Grebbestad är ett kustsamhälle med ca 1900 personer som är åretruntboende. Här finns den mesta servicen i form av butiker, restauranger, post, bank och mataffärer liksom förskola, grundskola och fritids. Idrottsplatsen Siljevi erbjuder även fina motionsslingor och vandringsleder i nära anslutning.

Mest populära städerna