Magnolia Bostad

Magnolia Bostad är en bostadsutvecklare som fokuserar på tillväxtområden och storstadsområden i Sverige. Bolaget bygger flera olika typer av bostäder och på nybyggen.se hittar du bostadsrätter. Bolaget grundades 2009 och är idag noterat på Nasdaq Stockholm.

Intresseanmälan

Intresseanmälan går i planerade projekt till bostadsbolaget, och på projekt till försäljning direkt till mäklaren som sköter försäljningen.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet på Magnolia Bostad består av tre delar, miljömässigt arbete, socialt ansvarstagande, och ekonomisk hållbarhet.

Genom att effektivisera processer i hela verksamheten strävar bolaget efter att minimera miljöpåverkan i sitt byggande. Det långsiktiga målet är att vara klimatneutral till 2030, samt ha miljöcertifiering på alla projekt. Målbilden är Miljöcertifiering Silver för alla projekt. Det finns ett ökat fokus på att leva hållbart i samhället idag, och att bo klimatsmart är en viktig del. Eftersom Magnolia Bostad inte bygger sina bostäder själva utan använder sig av entreprenörer är en stor del att välja dessa efter resurseffektivitet.

Magnolia Bostad verkar för att engagera sig lokalt där verksamhet finns. Exempelvis sponsrar man tjej- och damfotboll som skapar fysisk aktivitet, föreningsliv och integration. Vidare bygger man för flera upplåtelseformer så att alla som behöver bostad kan ta del av utbudet. Att skapa goda ekonomiska värde kräver resurseffektivitet och långsiktighet och spelar väl in i socialt och miljömässigt ansvarstagande.