Trollhättan

Trollhättan är en växande kommun, befolkningen har ökat tretton år i rad. Under 2017 passerades 58 000 invånare. Kommunens planarbetet utgår från visionen om 70 000 invånare till 2030. För detta behövs 6000 nya bostäder byggas de närmaste femton åren. Det är flera områden som är föremål för planering och byggande, nybyggen.se går igenom några av de viktigaste i Trollhättans kommun nedan.

Trollhättan har sedan ett par åt mycket goda pendlingsmöjligheter till Göteborg via nybyggda riksväg 45, samt dubbelspårig järnväg med pendeltåg. Bilresan tar 50 minuter och med tåget rullar du in på Göteborgs central på mellan 31 och 38 minuter. Antalet utpendlare har fördubblats sedan de nya kommunikationerna. Trollhättan har blivit intressant för de som är yrkesverksamma i Göteborg.

Det största stadsutvecklings initiativet är det gamla fabriksområdet vid Göta älv som kallas Knorren. Här skall en helt ny stadsdel anläggas med omkring 1500 nya bostäder. Hela området skall stå klart till 2027.

Det finns också en uppsjö av mindre nybyggnadsprojekt av olika byggare på allt mellan 10 talet bostadsrätter upp till flera hundra nyproduktioner och villor. Några av dem nämner vi här. Gullön är ett kvarter i centrala stan där 75 bostadsrätter byggs, ett annat centralt kvarter är Zebran med 200 bostadsrätter klara till 2020.

Hälltorps gård och Lärketorpet Västra är områden i utkanten av staden där det färdigställs flerbostadshus samt villatomter.

Mest populära städerna