Karlstad

Karlstad närmar sig 100 000 invånare och är en växande kommun, folkökningen under 2016 var exempelvis nästan 1000 personer. Kommunen planerar för ca 10 000 nybyggda boenden, och flera områden i Karlstad är under omvandling. De flesta nyproduktioner kommer hamna i centrala staden där 3000 nya bostäder tillkommer genom förtätning. Nybyggen sker i områden som Viken och Orrholmen. 1300 nybyggen planeras i Välsviken, och ytterligare 900 i Kronoparken i utkanten av staden. Kommunens planarbetet utgår från visionen Livskvalitet 100 000. Det finns många pågående och ännu fler planerade projekt i Karlstad, nybyggen.se hjälper dig att få en bra översikt och uppdaterar löpande vilka projekt som finns.

Några av av de projektområden som är aktuella finner du nedan.

Viken är ett gammalt industriområde som kommer ge plats för 700 nyproducerade bostäder. Nyproduktioner kommer kompletteras med förskola, strandpromenad och arbetsplatser.

Tingvallastaden och den nya älvpromenaden kommer skapa en attraktiv ny sträcka utefter vattnet för både bostäder och aktiviteter.

Skåre i utkanten av staden gör plats för nytt villaområde med 30 nya tomter. Flera hustillverkare inblandade. Även området Södra Kroppkärr planerar ett nytt bostadsområde. Där kommer 170 nyproduktioner anläggas enligt planen, främst villor.

Färjestaden omvandlar en gammal handelsplats till 60-talet nya boenden i lägenhetsform. Blandade storlekar med bra läge vi vattnet.

Ett av de mest attraktiva områden i staden, Sundsta, planerar kommunen att anlägga 250 nyproduktioner. Det blir ett antal nya fastigheter på upp till 17 våningar enligt planen. Även Orrholmen kommer få tre flerbostadsfastigheter där det högsta blir 17 våningar enligt plan.

Fler människor ställer också krav på goda kommunikationer. Kommunen planerar att under 2020 färdigställa ett ny resecentrum med effektiva transporter och byten mellan färdmedel. Karlstad är centralorten för Värmland och resecentrum blir därför lite av hela Värmlands knutpunkt. Det kommer också bli enklare att till exempel arbetspendla både till Oslo och Göteborg med tåg.

Mest populära städerna