Falköping

Falköping ligger i Västergötland och är belägen på Falbygden vid Mösseberg. Jordbruket har alltid varit centralt och området har brukats av bönder sedan stenåldern. Än idag finns här gott om jordbruk. I samband med industrialiseringen etablerades här många tillverkande industrier inom textilbranschen. Idag är dock Falköpings Mejeri ett av bygdens största företag.

Tätorten Falköping har ca 17 000 invånare. Kommunikationerna är bra då staden är en järnvägsknut som därigenom har bra förbindelser med andra orter. Här passerar t ex Västra stambanan och Jönköpingsbanan. Falköping har också en flygplats som är belägen i utkanten av staden.

Den böljande omgivningen är vacker och förbi staden passerar de två cykellederna Västgötaleden och Sverigeleden. Här finns också Pilgrimsleden som är en 4 mil lång vandringsled mellan Falköping och Varnhems kloster.

Till Göteborg är det 12 mil att köra bil mellan städerna tar ca 1 timma och 45 minuter. Till Jönköping är det knappt 7 mil och det tar ca 1 timma att köra med bil. Till Skövde är det ca 3,5 mil och hit tar det ca 30 minuter att köra med bil. Strategiska satsningar på kommunikationer har bidragit till restiden, framförallt med tåg, har kortats betydligt till Göteborg, Jönköping och Stockholm. De täta tågförbindelserna ger bra möjligheter att arbeta eller studera på andra orter.

Kommunen räknar med att det år 2020 bor ca 35 000 personer i Falköping. Besöksnäringen har ökat det senaste decenniet och kommunen förutspår att fler kommer välja att bosätta sig på landsbygden för att få ett kvalitativt liv och bedriva företagsamhet inom besöksnäringen i en större utsträckning.

Just livskvalitet är något som Falköpings kommun satsar på och har tidigt haft ambitionen att vara ett attraktivt alternativ till en omvärld som allt oftare präglas av stress. Målet är att Falköping ska erbjuda en lugn och grön miljö där det råder balans och harmoni.

Mest populära städerna