Kalmar

Kalmar kommun växer liksom många andra kommuner i landet. 2016 var exempelvis det år som kalmar ökade med flest invånare någonsin. Drygt 800 personer flyttade in. Kommunens vision om framtiden siktar på 75 000 invånare och det ställer krav på byggandet av bostäder och infrastruktur. Även Kalmars eget Universitet Linnéuniversitetet utvecklas och samlas vid Universitetskajen utmed Barlastgatan. Europaväg 22 går genom Kalmar vilket underlättar för arbetspendling in till staden. E22 skall få ny sträckning vilket gör att nya områden blir intressanta för nybyggnationer av bostäder och verksamhetslokaler. Universitetet och kommunikationer är delar av en satsning motsvarande 15 miljarder fram till 2020 som kommunen gör för att göra Kalmar än mer attraktivt för boende och näringsliv. Exempelvis finns redan idag direkttåg till Köpenhamn, inrikes flyg på Kalmars egen flygplats till Stockholm. Du kan även åka på Utrikes charter från Kalmar. Öland med allt vad det innebär ligger alldeles utanför Kalmar och dit tar du dig både med cykel färja och med biltrafik över Ölandsbron.

I innerstaden är flera områden och kvarter aktuella för omvandling till bostäder. Till exempel pågår planering för gamla brandstationen att omvandlas till bostäder. På Malmen alldeles vattennära vid malmfjärden skall 200-300 nyproduktioner uppföras. Av dessa kommer hälften vara bostadsrätter, dessa förväntas stå färdiga under 2021.

Djurängen i norra delarna har klar detaljplan för 50 småhus och tre fyravåningshus med nybyggda lägenheter. Småhusen kommer vara radhus och enbostadshus.

På det som kallas för Karlssons äng i norra delen av staden skall 400 bostäder byggas i varierande former. Ca 100 av dessa kommer vara småhustomter.

Det planeras även för flera nybyggnadsprojekt i Södra staden, Västra staden Lindsdal samt Byarna i Möre. Det är både stora och små projekt och de har alla kommit olika långt i arbetet, vissa planeras långt fram i tiden. Nybyggen.se uppdaterar löpande aktuell nyproduktioner i Kalmar.

Mest populära städerna