Örebro

Med sina 147 000 kommuninvånare är Örebros kommun den sjunde största i riket. Tätortens ca 116 000 invånare gör Örebro stad till sjätte största i Sverige. Kommunen räknar med en befolkning överskridande 163 000 år 2025 och stadsutvecklingen planeras för en ökande befolkning. Örebro har ett strategisk läge mitt i landet med 20-33 mil resväg till Stockholm, Oslo och Göteborg. Örebro är historiskt känt som “skostaden” med anledning av sin stora skoindustri, som numer är nedlagd. Industrier finns fortfarande kvar, även om näringslivet mer och mer består av service och tjänster. Nybyggen hjälper dig att få överblick av aktuella nyproduktioner och bevaka intressanta sökningar i Örebro.

Örebro omges av bra kommunikationer, Örebro flygplats för inrikesflyg ligger 12 km utanför tätorten. Bland annat flyger man till Malmö och Köpenhamn. Till Stockholm har tågförbindelsen utvecklats och de 20 milen går på Mälarbanan, påstigning på de båda stationerna i centrum och syd. De två Europavägarna E20 och E18 går via staden mot Stockholm och Oslo.

Några av de största privata arbetsgivarna i kommunen är Atlas Copco, Axfood och E.ON. Örebro Universitet utbildar 16 000 studenter, vilket gör att staden har ett rikt studentliv.

Örebros översiktsplan “Vårt framtida Örebro” tar höjd för bland annat befolkningsökningen och de krav på nya bostäder och service som kommer med det. Perspektivet är 25 årigt, och planen banar väg för 15 000 nya bostäder. Huvuddelen av dessa planeras i tätorten.

Södra Ladugårdsängen Är ett stort område ca 2 km från centrum, här skall 3000 nyproducerade hem uppföras. Området blir attraktivt med sin närhet till utbudet i city. Byggstarten var i 2016 för etapp 1, och etapp 2 under 2017. Nybyggen sker i flerbostadshus.

Pappersbruket är ett av stadens stora nybyggnadsprojekt, de är en omvandling från industriområde till modernt boende. Ett par kilometer från city produceras 2000 boenden på gammal industrimark. Extra attraktiv med sin närhet till naturreservat och småbåtshamn i Hjälmaren.

Norra Ormestad är nybyggnadsprojekt för bostadsrätter, flerfamiljshus, radhus och hyresrätter. Totalt skall 500 nyproduktioner slutföras.

Ytterligare nybyggnadsprojekt är Södra Bettorp med 500 nyproduktioner, Trästaden med planerad inflyttning 2019 i 200 nybyggda bostäder och Österplan med 1000 nyproducerade boenden i närhet till centrum.

Mest populära städerna