Götenehus

Götenehus har 80 års erfarenhet och är en stor aktör på småhusmarknaden i Sverige där man uppför enskilda villor samt gruppbyggda småhus. Götenehus är en av de ledande hustillverkare i Sverige och har gjort sig kända för sina arkitektritade hus med hög kvalitet.

Götenehus har en filosofi som de kallar “inbyggd omtanke” och som grundar sig i tanken att deras hus ska tåla och hålla för alla lägen i livet. Att bygga och köpa hus är ett av de största projekten i livet och ett beslut som påverkar hela familjens liv för en lång tid och Götenehus vill erbjuda trygghet för sina kunder. Kvaliteten är i fokus och de projektområden som Götenehus bygger i står sig väl i tiden vad gäller andrahandsvärde. Husen tillverkas i fabrik i Götene.

Götenehus är en del av Götenehus Group AB och i koncernen ingår även varumärket VärsåsVillan.

Intresseanmälan

På Götenehus hemsida listar man pågående bostadsprojekt och där kan man anmäla intresse till de projekt man är intresserad av.

Trygghetskoncept

För att skapa extra trygghet erbjuder Götenehus generösa garantier på huset. Från leveransen av huset och ett år framåt gäller en villaförsäkring och under tio år framåt gäller en nybyggnadsförsäkring. Utöver dessa tryggheter ordnar Götenehus ett färdigställandeskydd som innebär ekonomiskt skydd för köparen t ex i händelse av konkurs.