Allmänna villkor

Uppdaterad: 2023-03-28

1. Allmänt

Vi som tillhandahåller sajten Nybyggen.se (”Sajten”) är en grupp individer med flera års erfarenhet inom digital kommunikation , (”Nybyggen”). Med benämningarna ”vi, våra, vårt, oss, siten och/eller webbplatsen” nedan avses Nybyggen.

För att prenumerera på vår bevakningstjänst måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom att besöka Sajten eller prenumerera på vår bevakningstjänst godkänner du dessa vid var tid gällande allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade Allmänna Villkoren har gjorts tillgängliga för dig på Sajten. Du har alltid rätt att när som helst avbryta din prenumeration eller avsluta ditt konto på Sajten.

2. Våra tjänster

Vi på Nybyggen strävar efter att tillhandahålla all den information som du kan tänkas behöva när du startar jakten efter ditt drömhem. Vår målsättning är att skapa tydlig översikt och sökbarhet över alla de nyproducerade bostäder som byggs i Sverige och som vi väljer att presentera på Sajten, för att på så vis förenkla för köpare och intresserade att hitta, köpa och flytta till nyproducerade bostäder. Det är många nybyggnationsprojekt under utveckling och planering – både stora och små projekt. Om du inte hittar det projekt som du söker efter är du välkommen att kontakta oss och informera oss om detta. Vi kommer att göra vårt yttersta för att presentera projektet på Sajten och i vår bevakningstjänst. Vi garanterar dock inte att samtliga nybyggnationer i Sverige finns återgivna på Sajten eller i vår bevakningstjänst.

Genom att besöka Sajten har du möjlighet att ta del av all information som vi väljer att presentera om tidigare, framtida och pågående nybyggnationer. Du kan också dela information från Sajten med dina vänner via bland annat sociala medier, e-post och sms och du ansvarar då för detta.

På Sajten har du också möjlighet att registrera dig i vår kostnadsfria bevakningstjänst för att få löpande information om de pågående och kommande nybyggnationer som vi väljer att presentera (”Bevakningstjänsten”). Detta gör du genom att välja bland de sökkriterier som intresserar dig, såsom pris, plats, storlek, tid för inflyttning och byggbolag, samt ange den e-postadress dit du vill att vi ska skicka bevakningsträffarna. När du har registrerat dig för Bevakningstjänsten är det vår strävan att du löpande ska få relevanta bevakningsträffar levererade till din e-post. Skulle det inträffa att bevakningsträffar uteblir ber vi dig att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 13.

Din prenumeration i Bevakningstjänsten gäller tills vidare och du kan när som helst ändra eller avsluta den genom att antingen klicka på länken för avregistrering i bevakningsmailet eller genom att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 13. Om du vill göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration ber vi dig att på samma sätt kontakta oss. Om din begäran om att ändra, avsluta eller göra uppehåll i prenumerationen kommer i anslutning till att vi skickar ut våra bevakningsträffar kan det inträffa att vi inte hinner stoppa utskicket till dig.

3. Tillgänglighet

Vår målsättning är att Sajten och Bevakningstjänsten alltid ska fungera tillfredställande för dig som användare, men de levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att våra tjänster ska fungera på ett så bra sätt som möjligt för dig som användare.

4. Systemkrav

För att kunna nyttja Sajten eller vår Bevakningstjänst via din dator, mobiltelefon eller surfplatta krävs att du har installerat JavaScript och för att Sajten eller Bevakningstjänsten ska fungera optimalt krävs också att du har din dator, mobiltelefon eller surfplatta inställd på att tillåta cookies (se mer om vår cookiesanvändning i punkt 8 nedan). För att kunna nyttja vår Bevakningstjänst krävs också att du till oss har angivit den e-postadress dit du vill att bevakningsträffarna ska levereras.

5. Innehåll på sajten och i bevakningstjänsten

Sajten och Bevakningstjänsten kan innehålla länkar eller länkat innehåll till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tillhandahåller dessa länkar för att underlätta för våra besökare att hitta mer information om respektive nybyggnationsprojekt, byggbolag etc.

Sajten kan också innehålla information som återges direkt på Sajten, exempelvis i våra faktarutor eller i informationen om respektive nybyggnationsprojekt. Vi hämtar all information från externa källor, såsom från respektive byggbolags marknadsföring, och återger den i en samlad form på Sajten.

Vi strävar efter att alltid tillhandahålla så korrekt och uppdaterad information som möjligt, men vi kan inte garantera att all information på Sajten och i Bevakningstjänsten är korrekt eller uppdaterad eftersom vi endast återger information från externa parters marknadsföring. För att du ska kunna vara helt säker på att ha den senaste informationen om det nybyggnationsprojekt som intresserar just dig rekommenderar vi dig därför att kontakta det aktuella byggbolaget.

Vi ansvarar inte för länkar eller länkat innehåll från Sajten till externa webbplatser eller för integritetsskydd, funktionalitet eller innehåll på de externa webbplatserna. Som nämnts ansvarar vi inte heller för att informationen på Sajten är korrekt och fullt uppdaterad.

6. Personuppgifter

Nybyggen och Nybyggens samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter här.

7. Cookies

För närvarande använder vi oss inte av cookies på Sajten.

8. Reklamation

Konsumenttjänstlagen ger en konsument rätt att reklamera en tjänst inom tre år, alternativt – om vi skulle agera grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder – inom tio år, under förutsättning att tjänsten var felaktig vid leveranstillfället. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig på sådana immateriella tjänster som Nybyggen tillhandahåller, men dess allmänna rättsprinciper, såsom regler om reklamation, tillämpas. Om du upplever störningar på Sajten, i Bevakningstjänsten eller i övrigt när du använder några av våra tjänster ber vi dig att så snart som möjligt kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 13.

9. Skadestånd

Nybyggen ansvarar för skada som du lider på grund av fel på Sajten eller på Bevakningstjänsten, förutsatt att Nybyggen inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför Nybyggens kontroll som Nybyggen inte skäligen kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingång, och vars följder Nybyggen inte heller skäligen kunde ha övervunnit eller undvikit.

Nybyggens ansvar omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

19. Immateriella rättigheter

Nybyggen innehar alla rättigheter till Sajten och Bevakningstjänsten och du får inte mångfaldiga, kopiera, bearbeta, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra Sajten eller Bevakningstjänsten utan vårt tillstånd.

Allt material som finns på Sajten och i Bevakningstjänsten, såsom text, bilder, foton, teckningar, videos, filer, grafik, musik eller annat material (”Innehåll”), kan vara skyddat av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att utan medgivande från rättighetsinnehavaren mångfaldiga, kopiera, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra sådant Innehåll – varken för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Rättighetsinnehavaren till Innehållet kan vara Nybyggen eller annan vars material Nybyggen har rätt att nyttja för vissa ändamål, såsom för användning på Sajten eller i Bevakningstjänsten.

11. Gällande lag och tvistlösning

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

Eventuella tvister som vi inte lyckas lösa på egen hand ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Du har som konsument möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist med en näringsidkare prövad. Din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ska vara skriftlig och görs till www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

12. Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta oss